• ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

    Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
    Βαμβάκι 63.60   σεντς/λίμπρα -0.03
    Καλαμπόκι 159.00   ευρώ/τόνος 0.00
    Ρύζι 106.50   σεντς/μπούσελ 2.30
    Σιτάρι 368.00   ευρώ/τόνο 0.00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ