• ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

    Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
    Βαμβάκι 63.24   σεντς/λίμπρα
    Καλαμπόκι 165.00   ευρώ/τόνος
    Ρύζι 109.75   σεντς/μπούσελ
    Σιτάρι 355.00   ευρώ/τόνο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ