ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εμπόρευμα Μ. Μέτρησης Τιμή
Βαμβάκι σεντς/λίμπρα 65,05€
Καλαμπόκι ευρώ/τόνος 155,00€
Ρύζι σεντς/10 λίμπρες 126,10€
Σιτάρι ευρώ/τόνο 306,00€


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ