ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εμπόρευμα Μ. Μέτρησης Τιμή
Βαμβάκι σεντς/λίμπρα 58,19€
Καλαμπόκι ευρώ/τόνος 165,00€
Ρύζι σεντς/10 λίμπρες 113,50€
Σιτάρι ευρώ/τόνο 396,00€


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ