ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εμπόρευμα Μ. Μέτρησης Τιμή
Βαμβάκι σεντς/λίμπρα 89,92€
Καλαμπόκι ευρώ/τόνος 198,00€
Ρύζι σεντς/10 λίμπρες 154,10€
Σιτάρι ευρώ/τόνο 290,00€


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ