• ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

    Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
    Βαμβάκι 64.90   σεντς/λίμπρα 2.27
    Καλαμπόκι 166.00   ευρώ/τόνος 0.00
    Ρύζι 100.65   σεντς/μπούσελ -0.15
    Σιτάρι 320.00   ευρώ/τόνος -10.00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ