• ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

    Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
    Βαμβάκι 62.56   σεντς/λίμπρα -0.99
    Καλαμπόκι 168.00   ευρώ/τόνος 0.00
    Ρύζι 110.85   σεντς/μπούσελ 1.00
    Σιτάρι 355.00   ευρώ/τόνο 0.00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ