ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εμπόρευμα Μ. Μέτρησης Τιμή
Βαμβάκι σεντς/λίμπρα 64,63€
Καλαμπόκι ευρώ/τόνος 166,00€
Ρύζι σεντς/10 λίμπρες 118,50€
Σιτάρι ευρώ/τόνο 406,00€


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ