• ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

    Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
    Βαμβάκι 65.32   σεντς/λίμπρα -0.15
    Καλαμπόκι 159.00   ευρώ/τόνος 0.00
    Ρύζι 106.75   σεντς/μπούσελ 2.55
    Σιτάρι 368.00   ευρώ/τόνο 0.00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ