ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εμπόρευμα Μ. Μέτρησης Τιμή
Βαμβάκι σεντς/λίμπρα 58,71€
Καλαμπόκι ευρώ/τόνος 161,00€
Ρύζι σεντς/10 λίμπρες 125,80€
Σιτάρι ευρώ/τόνο 406,00€


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ