• ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

    Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
    Βαμβάκι 67.09   σεντς/λίμπρα
    Καλαμπόκι 166.00   ευρώ/τόνος
    Ρύζι 99.85   σεντς/μπούσελ
    Σιτάρι 320.00   ευρώ/τόνος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ