ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εμπόρευμα Μ. Μέτρησης Τιμή
Βαμβάκι σεντς/λίμπρα 59,25€
Καλαμπόκι ευρώ/τόνος 161,00€
Ρύζι σεντς/10 λίμπρες 124,35€
Σιτάρι ευρώ/τόνο 406,00€


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ