ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εμπόρευμα Μ. Μέτρησης Τιμή
Βαμβάκι σεντς/λίμπρα 66,58€
Καλαμπόκι ευρώ/τόνος 188,00€
Ρύζι σεντς/10 λίμπρες 127,75€
Σιτάρι ευρώ/τόνο 306,00€


    ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ