• ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
  Βαμβάκι 67.09   σεντς/λίμπρα
  Καλαμπόκι 166.00   ευρώ/τόνος
  Ρύζι 99.85   σεντς/μπούσελ
  Σιτάρι 320.00   ευρώ/τόνος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


  ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ