ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εμπόρευμα Μ. Μέτρησης Τιμή
Βαμβάκι σεντς/λίμπρα 61,47€
Καλαμπόκι ευρώ/τόνος 154,00€
Ρύζι σεντς/10 λίμπρες 127,90€
Σιτάρι ευρώ/τόνο 306,00€


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ