• ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

    Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
    Βαμβάκι 63.63   σεντς/λίμπρα -1.22
    Καλαμπόκι 159.00   ευρώ/τόνος 0.00
    Ρύζι 104.20   σεντς/μπούσελ -3.30
    Σιτάρι 368.00   ευρώ/τόνο 0.00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ