• ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

    Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
    Βαμβάκι 67.32   σεντς/λίμπρα 0.70
    Καλαμπόκι 166.00   ευρώ/τόνος 0.00
    Ρύζι 101.05   σεντς/μπούσελ 1.05
    Σιτάρι 320.00   ευρώ/τόνος 0.00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ