ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εμπόρευμα Μ. Μέτρησης Τιμή
Βαμβάκι σεντς/λίμπρα 63,20€
Καλαμπόκι ευρώ/τόνος 159,00€
Ρύζι σεντς/10 λίμπρες 125,35€
Σιτάρι ευρώ/τόνο 311,00€


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ