• ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

    Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
    Βαμβάκι 63.23   σεντς/λίμπρα -0.37
    Καλαμπόκι 159.00   ευρώ/τόνος 0.00
    Ρύζι 103.50   σεντς/μπούσελ -3.00
    Σιτάρι 368.00   ευρώ/τόνο 0.00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ