• ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

    Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
    Βαμβάκι 63.40   σεντς/λίμπρα
    Καλαμπόκι 166.00   ευρώ/τόνος
    Ρύζι 98.40   σεντς/μπούσελ
    Σιτάρι 330.00   ευρώ/τόνος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ