• ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

    Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
    Βαμβάκι 66.85   σεντς/λίμπρα
    Καλαμπόκι 166.00   ευρώ/τόνος
    Ρύζι 99.50   σεντς/μπούσελ
    Σιτάρι 310.00   ευρώ/τόνος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ