ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εμπόρευμα Μ. Μέτρησης Τιμή
Βαμβάκι σεντς/λίμπρα 92,90€
Καλαμπόκι ευρώ/τόνος 197,00€
Ρύζι σεντς/10 λίμπρες 153,30€
Σιτάρι ευρώ/τόνο 290,00€


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ