Ανθρώπινο δυναμικό

“One Company - One Team”

Η επιτυχηµένη επιχειρηµατική προσπάθεια στηρίζεται στη µεγάλη συνεισφορά του ανθρώπινου δυναµικού και στη σωστή οργανωτική δοµή που διαµορφώνεται από έναν άριστο συνδυασµό αναγκών και κόστους.
Στον Όµιλο Green Box η βαθµιαία στελέχωσή του έγινε προσεκτικά, επιλεκτικά και µε πρόγραµµα κάλυψης των αναγκών του σήµερα αλλά και ενός καλοσχεδιασµένου µέλλοντος.
Η κατανοµή του προσωπικού είναι προσεγµένη, ώστε να διευκολύνει την απρόσκοπτη διεκπεραίωση των πολύπλοκων εργασιών και να συµβάλει στην αυξηµένη παραγωγικότητα της οµάδας. Το προσωπικό του Οµίλου έχει απόλυτα αφοµοιώσει την αρχή ότι όλοι είµαστε «One Company - One Team».
Σηµειώνεται ότι στο σύνολό τους σχεδόν, τα µέλη του προσωπικού του Οµίλου είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. µε υψηλή επαγγελµατική εµπειρία και µε πρόσθετη επιµόρφωση πάνω στο ιδιαίτερο αντικείµενο εργασίας.
Γιάννης  Πανάγος
Γιάννης
Πανάγος
Εκδότης-Διευθυντής
Παναγιώτης  Αραβαντινός
Παναγιώτης
Αραβαντινός
Εμπορικός Διευθυντής
Μαρία   Γιουρουκέλη
Μαρία
Γιουρουκέλη
Σύμβουλος Έκδοσης
Ειρήνη  Σκρέκη
Ειρήνη
Σκρέκη
Διευθύντρια Σύνταξης
Ελένη  Δούσκα
Ελένη
Δούσκα
Αρχισυντάκτρια
Γιώργος Κοντονής
Γιώργος
Κοντονής
Συντάκτης
Λεωνίδας Λιάμης
Λεωνίδας
Λιάμης
Συντάκτης
Αθηνά Βέη
Αθηνά
Βέη
Προϊσταμένη ατελιέ
Σοφία Ιντζεβίδου
Σοφία
Ιντζεβίδου
Γραφίστας-Σελιδοποιός
Βασιλική Κονόμου
Βασιλική
Κονόμου
Γραφίστας-Σελιδοποιός
Γεωργία Καραμαλή
Γεωργία
Καραμαλή
Γενικών καθηκόντων