Όλη η δουλειά πριν βγουν οι προνύμφες καρπόκαψας στη μηλιά

Δούσκα Ελένη|  15/05/2017 - 09:03 πμ
UPDATE 12/05/2017 , 01:21 μμ

Από τα μέσα Απριλίου ξεκίνησε η πτήση του εντόμου, σύμφωνα με τα στοιχεία από τις φερομονικές παγίδες σε περιοχές Δράμας και Σερρών, ενώ φαίνεται πως έχει συμπληρωθεί το άθροισμα των ημεροβαθμών που απαιτείται για την έναρξη των εκκολάψεων των προνυμφών της πρώτης γενιάς.

Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Καβάλας αναφέρουν ότι η πρώτη πτήση διαρκεί συνήθως 40 ηµέρες, η ωοτοκία γίνεται στο φύλλωµα και οι προνύµφες α’ γενιάς προσβάλλουν τον καρπό µετά από 3 περίπου ηµέρες.

Για τη µείωση του πληθυσµού της καρπόκαψας αργότερα στον οπωρώνα είναι σκόπιµο να συλλέγονται οι προσβεβληµένοι καρποί της πρώτης γενιάς κατά το αραίωµα και να καταστρέφονται πριν βγουν οι προνύµφες για να νυµφωθούν.

Επιπλέον, το σωστό αραίωµα καρπών βελτιώνει και την κάλυψή τους κατά τον ψεκασµό. Όσον αφορά τη χηµική καταπολέµηση, την περίοδο αυτή συνιστάται ψεκασµός µε εγκεκριµένο εντοµοκτόνο και επανάληψή του 10 µέρες µετά.  


ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

 • ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
  Βαμβάκι 73,43   σεντς/λίμπρα 3,45%
  Καλαμπόκι 177,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Σκληρό σιτάρι 235,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Μαλακό σιτάρι 192,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Ρύζι 124,10   σεντς/μπούσελ 0,20%
  Ελαιόλαδο 3,58   ευρώ/κιλό 0,28%
  Γάλα αγελαδινό 14,48   σεντς/λίμπρα -6,63%
  Κρέας χοιρινό 71,40   σεντς/λίμπρα 3,36%

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ