ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εμπόρευμα Μ. Μέτρησης Τιμή
Βαμβάκι σεντς/λίμπρα 89,69€
Καλαμπόκι ευρώ/τόνος 197,00€
Ρύζι σεντς/10 λίμπρες 151,80€
Σιτάρι ευρώ/τόνο 290,00€


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ