• ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

    Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
    Βαμβάκι 62.85   σεντς/λίμπρα 0.29
    Καλαμπόκι 168.00   ευρώ/τόνος 0.00
    Ρύζι 109.10   σεντς/μπούσελ -1.75
    Σιτάρι 355.00   ευρώ/τόνο 0.00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ