ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εμπόρευμα Μ. Μέτρησης Τιμή
Βαμβάκι σεντς/λίμπρα 57,70€
Καλαμπόκι ευρώ/τόνος 162,00€
Ρύζι σεντς/10 λίμπρες 108,70€
Σιτάρι ευρώ/τόνο 391,00€


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ