ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εμπόρευμα Μ. Μέτρησης Τιμή
Βαμβάκι σεντς/λίμπρα 63,12€
Καλαμπόκι ευρώ/τόνος 166,00€
Ρύζι σεντς/10 λίμπρες 123,55€
Σιτάρι ευρώ/τόνο 366,00€


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ