• ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

    Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
    Βαμβάκι 63.55   σεντς/λίμπρα
    Καλαμπόκι 168.00   ευρώ/τόνος
    Ρύζι 109.85   σεντς/μπούσελ
    Σιτάρι 355.00   ευρώ/τόνο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ