ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εμπόρευμα Μ. Μέτρησης Τιμή
Βαμβάκι σεντς/λίμπρα 65,37€
Καλαμπόκι ευρώ/τόνος 166,00€
Ρύζι σεντς/10 λίμπρες 120,30€
Σιτάρι ευρώ/τόνο 366,00€


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ