ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εμπόρευμα Μ. Μέτρησης Τιμή
Βαμβάκι σεντς/λίμπρα 65,01€
Καλαμπόκι ευρώ/τόνος 194,00€
Ρύζι σεντς/10 λίμπρες 130,85€
Σιτάρι ευρώ/τόνο 306,00€


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ