ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εμπόρευμα Μ. Μέτρησης Τιμή
Βαμβάκι σεντς/λίμπρα 65,55€
Καλαμπόκι ευρώ/τόνος 164,00€
Ρύζι σεντς/10 λίμπρες 126,60€
Σιτάρι ευρώ/τόνο 306,00€


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ