• ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

    Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
    Βαμβάκι 66.67   σεντς/λίμπρα -0.18
    Καλαμπόκι 166.00   ευρώ/τόνος 0.00
    Ρύζι 101.60   σεντς/μπούσελ 2.10
    Σιτάρι 310.00   ευρώ/τόνος 0.00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ