• ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

    Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
    Βαμβάκι 63.08   σεντς/λίμπρα -0.32
    Καλαμπόκι 166.00   ευρώ/τόνος 0.00
    Ρύζι 98.25   σεντς/μπούσελ -0.15
    Σιτάρι 330.00   ευρώ/τόνος 0.00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ