26/06/2017 - 09:29 πμ

Νέο θεσμικό πλαίσιο με περισσότερους κινδύνους απαιτούν από τον ΕΛΓΑ τα άκαιρα καιρικά φαινόμενα

Εγκλωβισµένοι σε ένα παρωχηµένο σύστηµα ασφάλισης της αγροτικής τους παραγωγής, το οποίο δεν µπορεί να ανταποκριθεί πλέον στις νέες κλιµατικές συνθήκες, δηλώνουν οι συντελεστές του πρωτογενούς τοµέα.

Οι ανάγκες και τα αιτήµατα των παραγωγών έχουν περάσει επανειληµµένως και στην πολιτική ηγεσία της πλατείας Βάθη, που δείχνει αφενός να αντιλαµβάνεται ότι πρέπει να προχωρήσει σε µια αλλαγή του θεσµικού πλαισίου και αφετέρου φαίνεται να τη δροµολογεί µε προτεραιότητα δεδοµένου ότι έχει να κάνει µε µια µεγάλη δεξαµενή ψηφοφόρων.

Ωστόσο, αυτά που πρέπει να σταθµιστούν δυσκολεύουν ως φαίνεται την κατάσταση. Από τη µία πλευρά οι τελευταίες ζηµιές στην αγροτική παραγωγή οφείλονται σε άκαιρα ακραία καιρικά φαινόµενα, τα οποία δεν είναι γενικευµένα, αλλά εντοπίζονται σε συγκεκριµένες περιοχές και ζώνες καλλιέργειας. Και µπορεί από τον ΕΛΓΑ να επιµένουν ότι οι φετινές καταστροφές είναι ελεγχόµενου κόστους, ωστόσο επιχειρείται να γίνουν αναλογιστικές µελέτες ανά προϊόν και ανά ασφαλιστικό κίνδυνο προκειµένου να ενταχθούν περισσότερες αιτίες στο νέο θεσµικό πλαίσιο. Βέβαια, κάτι τέτοιο, σύµφωνα µε τις δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου από το Ναύπλιο, την περασµένη ∆ευτέρα 19 Ιουνίου, θα αυξήσει σηµαντικά το ασφάλιστρο για τον παραγωγό, κάτι που γνωρίζουν καλά ότι θα φέρει νέες ακόµα πιο έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του αγροτικού κόσµου.


Από την άλλη πλευρά, όποιες αλλαγές προχωρήσουν στο ισχύον σύστηµα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας, θα πρέπει να είναι ουσιαστικές, να ξεφεύγουν από τον κρατικό εναγκαλισµό και να δίνουν τη δυνατότητα να ανοίξει το εν λόγω πεδίο και σε ιδιωτικές εταιρείες που θα ενδιαφερθούν να επενδύσουν στον πρωτογενή τοµέα, έτσι ώστε και οι παραγωγοί να µπορέσουν να διευρύνουν τις επιλογές τους.

Αλλάζουν τα δεδοµένα
Επ’ αυτού ο κ. Αποστόλου εµφανίστηκε διστακτικός, εµµένοντας στο γεγονός ότι η κάλυψη περισσότερων ασφαλιστικών κινδύνων –ικανοποιώντας το αίτηµα των παραγωγών- θα σήµαινε και αύξηση των ασφαλίστρων για τους αγρότες, κάτι το οποίο απαιτεί ταυτόχρονη κάλυψη χρηµατοδότησης, που ωστόσο σήµερα δεν είναι δυνατό, όπως χαρακτηριστικά είπε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Φάνης Κουρεµπές, απαντώντας στο δηµοσίευµα του προηγούµενου φύλλου της Agrenda, συµφωνεί στην ανάγκη αναθεώρησης του κανονισµού ασφάλισης, µε βάση τις αλλαγές που υπάρχουν στην αγροτική παραγωγή, στις συνθήκες της αγοράς και στα µετεωρολογικά δεδοµένα, ωστόσο επισηµαίνει ότι «στην ελληνική αγορά έχουν γίνει και στο παρελθόν, όπως και τώρα, προσπάθειες από ιδιωτικές εταιρείες να δραστηριοποιηθούν στην ασφάλιση της παραγωγής.

Πεποίθησή µου είναι, ότι η δοµή της ελληνικής γεωργίας είναι τέτοια, που µόνο ένας υπό δηµόσιο έλεγχο, µη κερδοσκοπικός ασφαλιστικός φορέας, κοινής ωφελείας, µπορεί να σταθεί πραγµατικά αρωγός του Έλληνα αγρότη. Ενδεικτικό είναι, ότι τα πεδία στα οποία προσπαθούν οι ιδιωτικές εταιρίες να δραστηριοποιηθούν, στηρίζονται στις εκτιµήσεις του ΕΛΓΑ, στην τεχνογνωσία δηλαδή και την εµπειρία του Οργανισµού και του προσωπικού του».


Διαβάστε εδώ τον 4σέλιδο φάκελο από το φύλλο 606 της Agrenda.

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ