Λιάμης Λεωνίδας|  27/06/2017 - 09:04 πμ

Εξαγγέλθηκε έκτακτη ενίσχυση για τη στήριξη των παραγωγών ροδάκινου

Τη δημόσια δέσμευση Αποστόλου για στήριξη των παραγωγών ροδάκινου της χώρας απέσπασαν στη Βέροια φορείς και οργανώσεις περιοχής με την ελληνική πρόταση να βρίσκεται ήδη στις Βρυξέλλες.

Να κινητοποιήσει τον υπηρεσιακό µηχανισµό του υπουργείου στην κατεύθυνση της εξασφάλισης έκτακτης ειδικής ενίσχυσης των ροδακινοπαραγωγών από τα κοινοτικά ταµεία, κάτι σαν κι αυτό που έγινε τον περασµένο χρόνο µε το αγελαδινό γάλα, δεσµεύτηκε από τη Βέροια το περασµένο Σάββατο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου.

Σύµφωνα µε το ενδελεχές ρεπορτάζ της Agrenda, µετά από διεξοδικές συζητήσεις µε τους εκπροσώπους των παραγωγών, οι οποίοι αντιµετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στη διάθεση της φετινής παραγωγής επιτραπέζιου ροδάκινου, o υπουργός προέκρινε τη λύση της έκτακτης ενίσχυσης. Μάλιστα, όπως ειπώθηκε, η καταστροφή είναι τέτοιου µεγέθους, ώστε να δικαιολογείται η έγκριση και χορήγηση κάποιου έκτακτου κονδυλίου, ενώ υπάρχει και το περσινό προηγούµενο, µε τις κατακρηµνισµένες τιµές στα γαλακτοκοµικά, για το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κινητοποιηθεί, ενεργοποιώντας ένα πακέτο κοντά στα 500 εκατ. ευρώ για τους κτηνοτρόφους της Ευρώπης, εκ των οποίωντα 1,7 εκατ. ευρώ δόθηκαν σε παραγωγούς στην Ελλάδα.∆ωρεάν διανοµή φρούτων

Το δεύτερο σκαλοπάτι για την αποσυµφόρηση της αγοράς και την οικονοµική υποστήριξη των παραγωγών είναι η δωρεάν διανοµή φρούτων στα σχολεία και τα κοινωφελή ιδρύµατα, µια διαδικασία που δίνει ήδη τη δυνατότητα διάθεσης 50.000 τόνων (υπήρξε διπλασιασµός από το 5% στο 10%) της ετήσιας παραγωγής, µε τιµή µάλιστα η οποία διαµορφώνεται στα 27 λεπτά το κιλό. Εδώ το θέµα είναι ότι οι αγρότες δεν είναι οργανωµένοι σε οµάδες, όπως χρειάζεται, γι’ αυτό γίνεται προσπάθεια ώστε από τις υπάρχουσες οµάδες να περάσουν και προϊόντα ανεξάρτητων παραγωγών.

Με De Minimis ή ΠΣΕΑ
Τρίτη λύση είναι η απευθείας εθνική ενίσχυση των ροδακινοπαραγωγών µέσα από το γνωστό πλαίσιο των de minimis, ωστόσο, επειδή εδώ τα όρια είναι µάλλον ασφυκτικά, µένει ανοικτό και το σενάριο υποβολής φακέλου για αποζηµιώσεις µέσω των γνωστών ΠΣΕΑ (Προγράµµατα Σχεδιασµού Εκτάκτων Αναγκών), τα οποία όµως χρονοτριβούν και στην καλύτερη περίπτωση θα φέρουν αποτέλεσµα για τους παραγωγούς µετά από 2-3 χρόνια.

Η συνάντηση µε τα προεδρεία
Στη συνάντηση Αποστόλου µε τα προεδρεία των Αγροτικών Συλλόγων Αλεξάνδρειας, Νάουσας και Βελβεντού, παρουσία κι εκπροσώπων της Κοινοπραξίας Οµάδων Παραγωγών Ηµαθίας, συµφωνήθηκε ότι θα δοθεί προτεραιότητα στο σενάριο της προετοιµασίας και κατάθεσης, από κοινού µε την Ιταλία και την Ισπανία όπου αντιµετωπίζουν οι παραγωγοί ανάλογα προβλήµατα, ενός φακέλου προς την ΕΕ, στον οποίο θα τεκµηριώνεται το αίτηµα για τη χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης.
Προς την κατεύθυνση αυτή, όπως είπε στην Agrenda ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού Αλεξάνδρειας, Τάσος Λιολιόπουλος, συµφωνήθηκε να αναλάβει άµεσα η Κοινοπραξία Οµάδων Παραγωγών Νοµού Ηµαθίας τη σύνταξη του φακέλου µε τη σχετική επιχειρηµατολογία και να δροµολογηθούν, παράλληλα, οι διαδικασίες συνεννόησης µε τους Ισπανούς και τους Ιταλούς.

Βρίσκεται ήδη στις Βρυξέλλες ο φάκελος
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda,  η πολυσέλιδη ελληνική πρόταση έχει σταλεί από την Παρασκευή 23 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, και έχει συµπεριλάβει τιµολόγια µε συγκριτικά στοιχεία από τη φετινή και την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα οποία αφορούν στις ποσότητες που έχουν συγκεντρωθεί από συγκεκριµένες ποικιλίες ροδάκινων, αλλά και στις τιµές µε τις οποίες πωλήθηκαν στις δύο περιπτώσεις, αποδεικνύοντας τον ισχυρισµό περί της κατάρρευσης των τιµών και κατ’ επέκταση και του εισοδήµατος των παραγωγών.

Δέσμευση για άμεσους ελέγχους από ΕΛΓΑ


Στη συνάντηση µε τα προεδρεία των Αγροτικών Συλλόγων της Βέροιας ο Βαγγέλης Αποστόλου δεσµεύτηκε στους συνοµιλητές του, επίσης, ότι για τις φετινές ζηµιές από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες θα δώσει εντολή να µεταβούν στην περιοχή περισσότεροι ελεγκτές του ΕΛΓΑ, προκειµένου να έχουν την ευκαιρία να δουν τα φρούτα πάνω στα δέντρα πριν τη συγκοµιδή και τους µάρτυρες σε περίπτωση που το µάζεµα έχει ολοκληρωθεί.

Πληρωµές για τα ΠΣΕΑ του 2014
Πιο συγκεκριµένος, αντίθετα, ήταν ο κ. Αποστόλου, για την καταβολή των ΠΣΕΑ του 2014 προς τους παραγωγούς των χωριών Παλιός Πρόδροµος, Αγ. Τριάδα, Μελίκη του δήµου Αλεξάνδρειας, που είχαν απωλέσει το µισό και πλέον φυτικό τους κεφάλαιο από τις πληµµύρες εκείνης της χρονιάς. Σύµφωνα µε τον κ. Λιολιόπουλο, ο υπουργός ανέφερε ότι εξασφαλίστηκε η έγκριση από το Οικονοµικών και θα ξεκινήσει η διαδικασία για την πληρωµή. Με δεδοµένες δε, τις προθεσµίες, η καταβολή πρέπει να γίνει έως τους πρώτους µήνες του 2018, αλλιώς είναι ορατός ο κίνδυνος να χαθεί αυτό το δικαίωµα.


Η συνδεδεμένη δεν είχε ανταπόκριση αλλά θα μείνει
«Ο προϋπολογισµός του µέτρου για το ροδάκινο χυµοποίησης είναι 3 εκατ. ευρώ ετησίως. Η τιµή για το έτος ενίσχυσης ήταν στα 169 ευρώ ανά εκτάριο και το 2016 στα 167 ευρώ το εκτάριο. Και το σηµειώνω διότι δεν είχε την αντίστοιχη απορροφητικότητα, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούµε να το κρατάµε και την περίοδο 2017-2020», ανέφερε ο κ. Αποστόλου κατά την οµιλία του µετά την υπογραφή του καταστατικού ίδρυσης και λειτουργίας της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Πυρηνόκαρπων, την οποία χαρακτήρισε επιβεβληµένη πρωτοβουλία και «σηµαία» του υπουργείου για την ανάπτυξη της συνεργατικότητας στην αγροτική παραγωγή.
Έκανε επίσης ιδιαίτερη µνεία στα προγράµµατα προώθησης προϊόντων στην Ε. Ε. και σε Τρίτες χώρες, αλλά και στο πρόγραµµα για την καταπολέµηση εντόµων, το γνωστό Κοµφούζιο, «µια δράση προϋπολογισµού 15 εκατ. ευρώ, που µπορεί να δώσει ανά εκτάριο συγκεκριµένες ενισχύσεις, από 387 έως 454 ευρώ», όπως ανέφερε ο ίδιος ως πρόσθετες δυνατότητες στήριξης του εισοδήµατος των παραγωγών.Το νόημα στη Διεπαγγελματική είναι να πουλήσει με ένα ΑΦΜ, όπως οι Ισπανοί


Να µπορέσει η χώρα µέσω της ∆ιεπαγγελµατικής Πυρηνόκαρπων να πουλήσει µε ένα ΑΦΜ είναι το «µεγάλο στοίχηµα», σύµφωνα µε τον Χρήστο Γιαννακάκη, ο οποίος θύµισε ότι αυτό κάνουν οι Ισπανοί. Έτσι η χώρα, σύµφωνα µε τον ίδιο, «θα µπορέσει να αυξήσει τη διαπραγµατευτική της ικανότητα και θα ελεγχθεί µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο η ποσότητα της παραγωγής σε µια όσο το δυνατόν πιο µεγάλη συγκοµιστική σεζόν, η οποία θα πρέπει να συνδυαστεί µε την πώληση κι άλλων προϊόντων, διότι αυτό ζητούν οι µεγάλες λιανεµπορικές».

«Περιµέναµε τις αλλαγές του νόµου», είπε ο Γιαννακάκης
Μάλιστα ο κ. Γιαννακάκης, ως πρόεδρος της Κοινοπραξίας Οµάδων Παραγωγών Νοµού Ηµαθίας, που «τρέχει» τη διαδικασία για την ίδρυση και λειτουργία της ∆ιεπαγγελµατικής, δικαιολογήθηκε για την καθυστέρηση (σ.σ. η αρχική ανακοίνωση είχε γίνει πριν δύο χρόνια) που έχει σηµειωθεί, λέγοντας ότι «δεν µείναµε αδρανείς, αλλά περιµέναµε τις αλλαγές που είχε δροµολογήσει το υπουργείο σε σχέση µε το νόµο περί συνεταιρισµών και οµάδων παραγωγών. Έχουµε πλέον το πλαίσιο που προσδιορίζει όλα αυτά και προχωράµε».
Σύµφωνα µε τον ίδιο, η ∆ιεπαγγελµατική θα µπορέσει να οργανώσει τόσο το σύστηµα της παραγωγής, όσο και να καθοδηγήσει το σύστηµα της εµπορίας, προκειµένου να αποφεύγονται φαινόµενα όπως το φετινό που «η τιµή έχει καταρρεύσει».

Ένταση και επεισόδια
Την ίδια ώρα έξω από το χώρο «Εληά», όπου γινόταν η τελετή υπογραφής του καταστατικού ίδρυσης της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων, πολλοί παραγωγοί διαπληκτίζονταν µε τις δυνάµεις της αστυνοµίας, γιατί ήθελαν να µπουν µε ένα πανό διαµαρτυρίας µέσα στην αίθουσα.  Τα αίµατα άναψαν όταν οι παραγωγοί διαπίστωσαν πως ο υπουργός για να τους αποφύγει είχε εισέλθει στο χώρο από την πίσω πόρτα. Μέλη του ΑΣ Βέροιας παρέταξαν αυτοκίνητα, σήκωσαν πανό και πέταξαν ως ένδειξη διαµαρτυρίας 4-5 κλούβες ροδάκινα στο οδόστρωµα.

Ο ΑΣ «Μαρίνος Αντύπας» σε συνεργασία µε το τοπικό ΠΑΜΕ αποδοκίµασε µε συνθήµατα την κυβερνητική πολιτική. Τα µέλη του επιχείρησαν να εισέλθουν στην Εληά αλλά απωθήθηκαν από την πολύ µεγάλη αστυνοµική δύναµη. Αν και οι διαδηλωτές περίµεναν για πολλή ώρα τον υπουργό έξω από την «Εληά», δεν κατάφεραν να τον δουν, ενώ ούτε και οι εκπρόσωποι του συντονιστικού της Κεντρικής Μακεδονίας (σ.σ. Μαυρουδής Μηντσιούδης, Θωµάς Καρυπίδης) πέτυχαν να τον συναντήσουν, διότι ο κ. Αποστόλου τους είπε πως τα ζητήµατα που ήθελαν να του θέσουν ξέφευγαν από το πλαίσιο της επίσκεψής του, που είχε να κάνει µε το ροδάκινο.


Χαιρετίζει την απόφαση ο Καρασµάνης

«Χαιρετίζουµε την προσχώρηση του κ. Αποστόλου στην αγροτική πολιτική της Ν∆ και την εφαρµογή των ιδίων ακριβώς µέτρων που έλαβε η προηγούµενη κυβέρνηση, επί υπουργίας µου, για τη στήριξη του εισοδήµατος των Ελλήνων ροδακινοπαραγωγών. ∆ηλώνουµε απερίφραστα ότι, θα υποστηρίξουµε και θα στηρίξουµε κάθε προσπάθεια για την άµβλυνση των σοβαρών προβληµάτων που αντιµετωπίζει και φέτος ο κλάδος του ροδάκινου, όπως πράξαµε το 2014» αναφέρει µεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ο βουλευτής Πέλλας της Ν∆, Γιώργος Καρασµάνης.


ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ