• Συνέντευξη|29 Φεβρουαρίου 2016 
  Σπύρος Φλώρος, Διευθυντής Πιστοδοτήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Εθνικής Τράπεζας

  Στην εποχή των δικτύων αξίας κανείς δεν βγαίνει μόνος του στην αγορά Τη συνεργασία που θα αποδώσει αξία στο παραγόμενο προϊόν ενθαρρύνει το πρόγραμμα Συμβολαιακής της Εθνικής Τράπεζας 2016-02-29T09:17:39 2016-02-29T09:17:39 Στην κάλυψη του κόστους παραγωγής των παραγωγών – προµηθευτών µεγάλων εµπορικών και µεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας εντός της καλλιεργητικής περιόδου -και µε πρόσθετα οικονοµικά οφέλη- στοχεύει το µοντέλο Συµβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας που έχει αναπτύξει η Εθνική Τράπεζα. Σύµφωνα µάλιστα µε τον ∆ιευθυντή Πιστοδοτήσεων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων της Εθνικής Τράπεζας, Σπύρο Φλώρο, µετά την ιδιαίτερα επιτυχηµένη περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας του, το πρόγραµµα της τράπεζας αναπτύσσεται δυναµικά µέσα στο 2016, εµβολιάζοντας και επί ελληνικού εδάφους τη φιλοσοφία των λεγόµενων «δικτύων αξίας», αλυσίδων δηλαδή από τον παραγωγό µέχρι τον καταναλωτή, που κυριαρχούν σήµερα στην αγορά καταλαµβάνοντας πλέον το 80% του παγκόσµιου εµπορίου. Συνέντευξη files/1/prosopa/flwros-panagos.jpg Σπύρος Φλώρος, Διευθυντής Πιστοδοτήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Εθνικής Τράπεζας Center files/1/prosopa/flwros-panagos.jpg Σπύρος Φλώρος, Διευθυντής Πιστοδοτήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Εθνικής Τράπεζας Center files/1/prosopa/flwros-panagos.jpg Σπύρος Φλώρος, Διευθυντής Πιστοδοτήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Εθνικής Τράπεζας Center
  Στην εποχή των δικτύων αξίας κανείς δεν βγαίνει μόνος του στην αγορά

  Στην κάλυψη του κόστους παραγωγής των παραγωγών – προµηθευτών µεγάλων εµπορικών και µεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας εντός της καλλιεργητικής περιόδου -και µε πρόσθετα οικονοµικά οφέλη- στοχεύει το µοντέλο Συµβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας που έχει αναπτύξει η Εθνική Τράπεζα. Σύµφωνα µάλιστα µε τον ∆ιευθυντή Πιστοδοτήσεων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων της Εθνικής Τράπεζας, Σπύρο Φλώρο, µετά την ιδιαίτερα επιτυχηµένη περίοδο της πιλοτικής...

 • Συνέντευξη|01 Φεβρουαρίου 2016 
  Παναγιώτης Χαμακιώτης , Επικεφαλής της Compo Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Αφρικής

  Αναπάντεχες δυνάμεις αποκτούν τον έλεγχο της παγκόσμιας γεωργίας 2016-02-01T08:51:20 2016-02-01T08:51:20 «Ποιος ξέρει, µπορεί να έρθει µια τεχνολογία που να τοποθετεί π.χ. το λίπασµα σε ένα σηµείο του χωραφιού και αυτό να απλώνεται σε όλη την έκταση και να απελευθερώνει τα θρεπτικά του συστατικά. Η µείωση των κοστολογίων θα είναι µεγάλη και το όφελος ανυπολόγιστο». Κάπως έτσι προσεγγίζει τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα επηρεάσουν διεθνώς την πορεία της αγροτικής παραγωγής, ο έµπειρος µάνατζερ Παναγιώτης Χαµακιώτης, επικεφαλής της Compo Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Αφρικής, ξεδιπλώνοντας τις σκέψεις του στην Agrenda. Συνέντευξη files/1/synenteykseis/xamakiwtis_panagiwtis.jpg Παναγιώτης Χαμακιώτης , Επικεφαλής της Compo Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Αφρικής Center files/1/synenteykseis/xamakiwtis_panagiwtis.jpg Παναγιώτης Χαμακιώτης , Επικεφαλής της Compo Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Αφρικής Center files/1/synenteykseis/xamakiwtis_panagiwtis.jpg Παναγιώτης Χαμακιώτης , Επικεφαλής της Compo Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Αφρικής Center
  Αναπάντεχες δυνάμεις αποκτούν τον έλεγχο της παγκόσμιας γεωργίας

  «Ποιος ξέρει, µπορεί να έρθει µια τεχνολογία που να τοποθετεί π.χ. το λίπασµα σε ένα σηµείο του χωραφιού και αυτό να απλώνεται σε όλη την έκταση και να απελευθερώνει τα θρεπτικά του συστατικά. Η µείωση των κοστολογίων θα είναι µεγάλη και το όφελος ανυπολόγιστο». Κάπως έτσι προσεγγίζει τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα επηρεάσουν διεθνώς την πορεία της αγροτικής παραγωγής, ο έµπειρος µάνατζερ Παναγιώτης Χαµακιώτης, επικεφαλής της Compo...

 • Συνέντευξη|25 Ιανουαρίου 2016 
  Aπόστολος Κλοντζάρης , Γενικός Διευθυντής του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας της Bayer

  Οι καιροί επιβάλλουν αγροτική παραγωγή με προστιθέμενη αξία Η Βayer στηρίζει τους συνεργάτες της από πλευράς πιστώσεων 2016-01-25T09:25:43 2016-01-25T09:25:43 Οι νέες οικονοµικές συνθήκες στις οποίες καλείται να λειτουργήσει ο Έλληνας αγρότης επιβάλουν την παραγωγή προϊόντων ανώτερης ποιότητας και υψηλής προστειθέµενης αξίας, µε κύριο ζητούµενο τις µεγαλύτερες αποδόσεις για τον παραγωγό. Όπως δηλώνει σε συνέντευξή του στην Agrenda ο Γενικός ∆ιευθυντής του Τοµέα Επιστήµης Γεωργίας της Bayer στην Ελλαδα Απόστολος Κλοντζάρης, ο νέος τρόπος υπολογισµού της ενιαίας ενίσχυσης απελευθερώνει δυνάµεις στην επιλογή και νέων καλλιεργειών στην Ελλάδα στην κατεύθυνση µιας πιο εξωστρεφούς αγροτικής παραγωγής, ενώ αναφορικά µε τον τρόπο που τρέχουν οι αδειοδοτήσεις φυτοπροστασίας, θεωρεί πως απαιτείται µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των προβληµάτων, ειδικά στις καλλιέργειες ήσσονος σηµασίας. Συνέντευξη files/1/synenteykseis/klontzaris_apostolos.jpg Aπόστολος Κλοντζάρης , Γενικός Διευθυντής του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας της Bayer Center files/1/synenteykseis/klontzaris_apostolos.jpg Aπόστολος Κλοντζάρης , Γενικός Διευθυντής του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας της Bayer Center files/1/synenteykseis/klontzaris_apostolos.jpg Aπόστολος Κλοντζάρης , Γενικός Διευθυντής του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας της Bayer Center
  Οι καιροί επιβάλλουν αγροτική παραγωγή με προστιθέμενη αξία

  Οι νέες οικονοµικές συνθήκες στις οποίες καλείται να λειτουργήσει ο Έλληνας αγρότης επιβάλουν την παραγωγή προϊόντων ανώτερης ποιότητας και υψηλής προστειθέµενης αξίας, µε κύριο ζητούµενο τις µεγαλύτερες αποδόσεις για τον παραγωγό. Όπως δηλώνει σε συνέντευξή του στην Agrenda ο Γενικός ∆ιευθυντής του Τοµέα Επιστήµης Γεωργίας της Bayer στην Ελλαδα Απόστολος Κλοντζάρης, ο νέος τρόπος υπολογισµού της ενιαίας ενίσχυσης απελευθερώνει δυνάµεις στην...

 • Συνέντευξη|11 Ιανουαρίου 2016 
  Κυριάκος Μητσοτάκης , Υποψήφιος Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας

  Οι αγρότες ζητούν εμπιστοσύνη και όχι κοντόθωρη συναλλαγή Η εξαχρείωση του αγροτικού κόσμου δεν συνιστά αναδιάρθρωση 2016-01-11T08:59:12 2016-01-11T08:59:12 Στη νέα παραγωγική ελληνική οικονοµία οι αγρότες πρέπει να έχουν πρωταγωνιστική θέση και όχι αµυντικό ρόλο, εκτιµά ο πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σε συνέντευξή του στην Agrenda ξεδιπλώνει το αναπτυξιακό του όραµα για την εδραίωση κλίµατος εµπιστοσύνης στον αγροδιατροφικό κλάδο. Συνέντευξη files/1/synenteykseis/mitsotakis_kyriakos_plai.jpg Κυριάκος Μητσοτάκης , Υποψήφιος Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Center Center files/1/synenteykseis/mitsotakis_kyriakos_plai.jpg Κυριάκος Μητσοτάκης , Υποψήφιος Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Center
  Οι αγρότες ζητούν εμπιστοσύνη και όχι κοντόθωρη συναλλαγή

  Στη νέα παραγωγική ελληνική οικονοµία οι αγρότες πρέπει να έχουν πρωταγωνιστική θέση και όχι αµυντικό ρόλο, εκτιµά ο πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σε συνέντευξή του στην Agrenda ξεδιπλώνει το αναπτυξιακό του όραµα για την εδραίωση κλίµατος εµπιστοσύνης στον αγροδιατροφικό κλάδο. {1}

 • Συνέντευξη|16 Νοεμβρίου 2015 
  «Κουτσή η νέα περίοδος, αν βουλώσετε τις αστοχίες του Μπαλτατζή από το νέο μπάτζετ» υπογραμμίζει ο Επίτροπος

  Ξεχάστε τα παλιά, εστιάστε στα νέα προγράμματα 2015-11-16T09:31:04 2015-11-16T09:31:04 «Κανείς δεν είναι υποχρεωµένος να δεχτεί τη στήριξη της ΚΑΠ, αν η διαδικασία µοιάζει κουραστική», δηλώνει µε συνέντευξη του στην Αgrenda o Eπίτροπος Γεωργίας της ΕΕ Φίλ Χόγκαν απαντώντας σε εκείνους που µιλούν για µεταρρυθµιστική κόπωση που στοιχίζει. ∆ιαβεβαιώνει δε, ότι δεν υπάρχουν σχέδια για περικοπή των πόρων της καθώς παραµένει βασική πολιτική. Συνέντευξη files/1/synenteykseis/phil-hogan.jpg «Κουτσή η νέα περίοδος, αν βουλώσετε τις αστοχίες του Μπαλτατζή από το νέο μπάτζετ» υπογραμμίζει ο Επίτροπος Center files/1/synenteykseis/phil-hogan.jpg «Κουτσή η νέα περίοδος, αν βουλώσετε τις αστοχίες του Μπαλτατζή από το νέο μπάτζετ» υπογραμμίζει ο Επίτροπος Center files/1/synenteykseis/phil-hogan.jpg «Κουτσή η νέα περίοδος, αν βουλώσετε τις αστοχίες του Μπαλτατζή από το νέο μπάτζετ» υπογραμμίζει ο Επίτροπος Center
  Ξεχάστε τα παλιά, εστιάστε στα νέα προγράμματα

  «Κανείς δεν είναι υποχρεωµένος να δεχτεί τη στήριξη της ΚΑΠ, αν η διαδικασία µοιάζει κουραστική», δηλώνει µε συνέντευξη του στην Αgrenda o Eπίτροπος Γεωργίας της ΕΕ Φίλ Χόγκαν απαντώντας σε εκείνους που µιλούν για µεταρρυθµιστική κόπωση που στοιχίζει. ∆ιαβεβαιώνει δε, ότι δεν υπάρχουν σχέδια για περικοπή των πόρων της καθώς παραµένει βασική πολιτική.

 • Συνέντευξη|28 Σεπτεμβρίου 2015 
  Γιάννης Χίγκας , Διευθύνων της εταιρείας Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ και αντιπρόεδρος του ΣΕΑΜ

  Όταν δεν μπορώ να φέρω τρακτέρ τι δουλειά να κάνω; Με απλήρωτα Σχέδια Βελτίωσης και capital controls οι παραγγελίες μένουν στο συρτάρι 2015-09-28T09:16:43 2015-09-28T09:16:43 Παγωµένη παραµένει η αγορά µηχανηµάτων και ανταλλακτικών για τον πρωτογενή τοµέα, µετά την επιβολή capital controls στις τραπεζικές συναλλαγές, διαµορφώνοντας συνθήκες ασφυξίας για τις επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες προσπαθούν µε νύχια και µε δόντια να παραµείνουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, χωρίς όµως να έχουν ανάλογη ανταπόκριση ούτε καν από το κράτος. Συνέντευξη files/1/synenteykseis/xigas_gianis.jpg Γιάννης Χίγκας , Διευθύνων της εταιρείας Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ και αντιπρόεδρος του ΣΕΑΜ Center files/1/synenteykseis/xigas_gianis.jpg Γιάννης Χίγκας , Διευθύνων της εταιρείας Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ και αντιπρόεδρος του ΣΕΑΜ Center files/1/synenteykseis/xigas_gianis.jpg Γιάννης Χίγκας , Διευθύνων της εταιρείας Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ και αντιπρόεδρος του ΣΕΑΜ Center
  Όταν δεν μπορώ να φέρω τρακτέρ τι δουλειά να κάνω;

  Παγωµένη παραµένει η αγορά µηχανηµάτων και ανταλλακτικών για τον πρωτογενή τοµέα, µετά την επιβολή capital controls στις τραπεζικές συναλλαγές, διαµορφώνοντας συνθήκες ασφυξίας για τις επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες προσπαθούν µε νύχια και µε δόντια να παραµείνουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, χωρίς όµως να έχουν ανάλογη ανταπόκριση ούτε καν από το κράτος. {1}

 • Συνέντευξη|21 Σεπτεμβρίου 2015 

  Επόμενος στόχος, ο αγρότης να πληρώνεται στην ώρα του Διαβεβαιώσεις του υπουργού για άμεση εξόφληση των βιοκαλλιεργητών, εξισωτικές 2013 -14 και νιτρικά Νέα τάξη πραγμάτων δημιουργούν οι κανονιστικές απαιτήσεις για τα αγροτικά προγράμματα 2015-09-21T08:54:17 2015-09-21T08:54:17 Από τέλη Σεπτέµβρη ως τέλη Οκτώβρη θα «τρέξουν» πληρωµές βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, αποκάλυψε ο υπηρεσιακός αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, ∆ηµήτρης Μελάς, µε συνέντευξή του στην Agrenda. Συνέντευξη files/1/synenteykseis/melas_panagos_photo.jpg Center files/1/synenteykseis/melas_panagos_photo.jpg Center files/1/synenteykseis/melas_panagos_photo.jpg Center
  Επόμενος στόχος, ο αγρότης να πληρώνεται στην ώρα του

  Από τέλη Σεπτέµβρη ως τέλη Οκτώβρη θα «τρέξουν» πληρωµές βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, αποκάλυψε ο υπηρεσιακός αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, ∆ηµήτρης Μελάς, µε συνέντευξή του στην Agrenda.

 • Συνέντευξη|08 Ιουνίου 2015 
  Αντώνης Ρεντζιάς,Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νίκαιας «Ο Προμηθέας»

  Όσο πιο αργά, τόσο καλύτερα για τιμή στο σιτάρι Το επιτυχημένο μοντέλο συγκέντρωσης σε συνεταιριστικά σιλό συνεχίζει η Νίκαια 2015-06-08T09:03:52 2015-06-08T09:03:52 Στη δοκιµασµένη συνταγή της αποθήκευσης µεγάλων ποσοτήτων δηµητριακών µε έµφαση στο σιτάρι, οι οποίες θα πουληθούν µε δηµοπρασίες σε ενδιαφερόµενους, στο τέλος καλοκαιριού ή και το Φθινόπωρο, ώστε να εξασφαλιστούν πιο συµφέρουσες τιµές, ποντάρει και φέτος ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Νίκαιας «Ο Προµηθέας». Συνέντευξη files/1/synenteykseis/retzias_antonis_neo.jpg Αντώνης Ρεντζιάς,Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νίκαιας «Ο Προμηθέας» Center files/1/synenteykseis/retzias_antonis_neo.jpg Αντώνης Ρεντζιάς,Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νίκαιας «Ο Προμηθέας» Center files/1/synenteykseis/retzias_antonis_neo.jpg Αντώνης Ρεντζιάς,Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νίκαιας «Ο Προμηθέας» Center
  Όσο πιο αργά, τόσο καλύτερα για τιμή στο σιτάρι

  Στη δοκιµασµένη συνταγή της αποθήκευσης µεγάλων ποσοτήτων δηµητριακών µε έµφαση στο σιτάρι, οι οποίες θα πουληθούν µε δηµοπρασίες σε ενδιαφερόµενους, στο τέλος καλοκαιριού ή και το Φθινόπωρο, ώστε να εξασφαλιστούν πιο συµφέρουσες τιµές, ποντάρει και φέτος ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Νίκαιας «Ο Προµηθέας».

 • Συνέντευξη|02 Ιουνίου 2015 
  Παναγιώτης Σγουρίδης, Υφυπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

  Υπό το φόβο των Ιουδαίων στα βοσκοτόπια Πρώτη προτεραιότητα να μη δεχθεί η χώρα νέα πρόστιμα και καταλογισμούς 2015-06-02T10:26:06 2015-06-02T10:26:06 Αυστηρό µήνυµα σε όσους χτυπούν την πόρτα του υπουργείου και ζητούν προνοµιακές διευθετήσεις και «χάρες» στέλνει µιλώντας στην εφηµερίδα Agrenda o υφυπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτης Σγουρίδης. Συνέντευξη files/1/synenteykseis/sgouridis_300_190.jpg Παναγιώτης Σγουρίδης, Υφυπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Center files/1/synenteykseis/sgouridis_300_190.jpg Παναγιώτης Σγουρίδης, Υφυπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Center files/1/synenteykseis/sgouridis_300_190.jpg Παναγιώτης Σγουρίδης, Υφυπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Center
  Υπό το φόβο των Ιουδαίων στα βοσκοτόπια

  Αυστηρό µήνυµα σε όσους χτυπούν την πόρτα του υπουργείου και ζητούν προνοµιακές διευθετήσεις και «χάρες» στέλνει µιλώντας στην εφηµερίδα Agrenda o υφυπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτης Σγουρίδης.

 • Συνέντευξη|06 Απριλίου 2015 
  Χαράλαμπος Κασίμης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

  Κατευθείαν στα βαθιά ο νέος Γενικός Αγροτικής Πολιτικής Στοίχημα η εξυγίανση του «Μπαλτατζή» σε σχέδια που θα ανεβάσουν τις απορροφήσεις 2015-04-06T09:15:09 2015-04-06T09:15:09 Την «καυτή πατάτα» της ολοκλήρωσης τόσο του τρέχοντος προγράµµατος (ΠΑΑ 2007-2013) όσο και του επόµενου (2014-2020) αλλά και της υλοποίησης της νέας ΚΑΠ, µε κύρια στοιχεία δυσκολίας την προσαρµογή των νέων ενισχύσεων και την επίλυση του µείζονος ζητήµατος των βοσκοτόπων, ανέλαβε να πάρει από τα χέρια του ∆ηµήτρη Μελά, ο Χαράλαµπος Κασίµης. Συνέντευξη files/1/synenteykseis/kasimis_xaralampos.jpg Χαράλαμπος Κασίμης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Center files/1/synenteykseis/kasimis_xaralampos.jpg Χαράλαμπος Κασίμης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Center files/1/synenteykseis/kasimis_xaralampos.jpg Χαράλαμπος Κασίμης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Center
  Κατευθείαν στα βαθιά ο νέος Γενικός Αγροτικής Πολιτικής

  Την «καυτή πατάτα» της ολοκλήρωσης τόσο του τρέχοντος προγράµµατος (ΠΑΑ 2007-2013) όσο και του επόµενου (2014-2020) αλλά και της υλοποίησης της νέας ΚΑΠ, µε κύρια στοιχεία δυσκολίας την προσαρµογή των νέων ενισχύσεων και την επίλυση του µείζονος ζητήµατος των βοσκοτόπων, ανέλαβε να πάρει από τα χέρια του ∆ηµήτρη Μελά, ο Χαράλαµπος Κασίµης.

 • Συνέντευξη|09 Μαρτίου 2015 
  Alexie Alekseenko, Αναπληρωτής επικεφαλής της ρωσικής φυτοϋγειονομικής υπηρεσίας Rosselkhoznadzor

  Όποιος χτυπήσει πρώτος την πόρτα, έχει προτεραιότητα Η Ελλάδα καλείται να προετοιμαστεί άμεσα, για να αξιοποιήσει τη μετά εμπάργκο εποχή 2015-03-09T09:32:45 2015-03-09T09:32:45 Καλές πιθανότητες για τα ελληνικά προϊόντα να αποκτήσουν ένα καλό µερίδιο στην αγορά της Ρωσίας, όταν αρθούν τα αντίµετρα της ρωσικής κυβέρνησης, στις κυρώσεις της ∆ύσης, διαβλέπει ο αναπληρωτής επικεφαλής και υπεύθυνος επικοινωνίας της ρωσικής υπηρεσίας κτηνιατρικών και φυτοϋγειονοµικών ελέγχων, Rosselkhoznadzor. Συνέντευξη files/1/synenteykseis/alexie-alekseenko.jpg Alexie Alekseenko, Αναπληρωτής επικεφαλής της ρωσικής φυτοϋγειονομικής υπηρεσίας Rosselkhoznadzor Center files/1/synenteykseis/alexie-alekseenko.jpg Alexie Alekseenko, Αναπληρωτής επικεφαλής της ρωσικής φυτοϋγειονομικής υπηρεσίας Rosselkhoznadzor Center files/1/synenteykseis/alexie-alekseenko.jpg Alexie Alekseenko, Αναπληρωτής επικεφαλής της ρωσικής φυτοϋγειονομικής υπηρεσίας Rosselkhoznadzor Center
  Όποιος χτυπήσει πρώτος την πόρτα, έχει προτεραιότητα

  Καλές πιθανότητες για τα ελληνικά προϊόντα να αποκτήσουν ένα καλό µερίδιο στην αγορά της Ρωσίας, όταν αρθούν τα αντίµετρα της ρωσικής κυβέρνησης, στις κυρώσεις της ∆ύσης, διαβλέπει ο αναπληρωτής επικεφαλής και υπεύθυνος επικοινωνίας της ρωσικής υπηρεσίας κτηνιατρικών και φυτοϋγειονοµικών ελέγχων, Rosselkhoznadzor.

 • Συνέντευξη|02 Μαρτίου 2015 
  Βασίλης Σμυρλής , Μηλοπαραγωγός και Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ανάβρας

  Αποζημίωση αλλιώς στην απαξίωση τα μηλοπερίβολα Στα 200 ευρώ το στρέμμα η ελάχιστη οικονομική βοήθεια για να αρχίσει η σεζόν 2015-03-02T09:02:15 2015-03-02T09:02:15 Σε απελπιστική κατάσταση βρίσκει τους µηλοπαραγωγούς η απαρχή της νέας σεζόν καθώς οι ζηµιές από το ρωσικό εµπάργκο έχουν ρίξει την τιµή του πράσινου, αλλά και των υπόλοιπων µήλων, στα 20 λεπτά το κιλό, δηλαδή κάτω του κόστους, σύµφωνα µε τον Βασίλη Σµυρλή, πρόεδρο του Α.Σ. Ανάβρας και µηλοπαραγωγό µε εµπειρία 30 χρόνων στη δεντροκαλλιέργεια. Συνέντευξη files/1/synenteykseis/smyrlis-vasilis.jpg Βασίλης Σμυρλής , Μηλοπαραγωγός και Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ανάβρας Center files/1/synenteykseis/smyrlis-vasilis.jpg Βασίλης Σμυρλής , Μηλοπαραγωγός και Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ανάβρας Center files/1/synenteykseis/smyrlis-vasilis.jpg Βασίλης Σμυρλής , Μηλοπαραγωγός και Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ανάβρας Center
  Αποζημίωση αλλιώς στην απαξίωση τα μηλοπερίβολα

  Σε απελπιστική κατάσταση βρίσκει τους µηλοπαραγωγούς η απαρχή της νέας σεζόν καθώς οι ζηµιές από το ρωσικό εµπάργκο έχουν ρίξει την τιµή του πράσινου, αλλά και των υπόλοιπων µήλων, στα 20 λεπτά το κιλό, δηλαδή κάτω του κόστους, σύµφωνα µε τον Βασίλη Σµυρλή, πρόεδρο του Α.Σ. Ανάβρας και µηλοπαραγωγό µε εµπειρία 30 χρόνων στη δεντροκαλλιέργεια.

 • Συνέντευξη|16 Φεβρουαρίου 2015 

  Είναι δέσμευση της κυβέρνησης οι αλλαγές στην εφαρμογή της ΚΑΠ Αγώνας της νέας πολιτικής ηγεσίας να καλύψει το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων Παρεμβάσεις στο περιφερειακό μοντέλο και στις συνδεδεμένες ενισχύσεις 2015-02-16T09:10:49 2015-02-16T09:10:49 Σοβαρή οργάνωση των αγροτών για άµεσες πωλήσεις και καλύτερες τιµές, βοήθεια στα κόστη εισροών µε παρεµβάσεις σε πετρέλαιο και αγροτικό ρεύµα και ενίσχυση της προστιθέµενης αξίας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, είναι οι τρεις άξονες των παρέµβασεων της νέας πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σύµφωνα µε τον αναπληρωτή υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου, που έδωσε την πρώτη του συνέντευξη στην Agrenda. Συνέντευξη files/1/synenteykseis/apostolou.jpg Center files/1/synenteykseis/apostolou.jpg Center files/1/synenteykseis/apostolou.jpg Center
  Είναι δέσμευση της κυβέρνησης οι αλλαγές στην εφαρμογή της ΚΑΠ

  Σοβαρή οργάνωση των αγροτών για άµεσες πωλήσεις και καλύτερες τιµές, βοήθεια στα κόστη εισροών µε παρεµβάσεις σε πετρέλαιο και αγροτικό ρεύµα και ενίσχυση της προστιθέµενης αξίας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, είναι οι τρεις άξονες των παρέµβασεων της νέας πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σύµφωνα µε τον αναπληρωτή υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου, που έδωσε την πρώτη του συνέντευξη στην Agrenda.

 • Συνέντευξη|26 Ιανουαρίου 2015 
  Δημήτριος Μακαρές, Τευτλοπαραγωγός & Μέλος του Αγροτικού Συλλόγου Β. Φθιώτιδας.

  Ραντεβού στις κάλπες θα δώσουν οι τευτλοπαραγωγοί «Πληρωμένη» απάντηση αν δεν λάβουν τα χρήματά τους έως και την Παρασκευή, παρά τις νέες υποσχέσεις της ΕΒΖ 2015-01-26T09:46:44 2015-01-26T09:46:44 «Αν δεν αρχίσουν οι πληρωµές δεν πιστεύουµε τίποτα» δηλώνει ο ∆ηµήτριος Μακαρές, αγρότης τρίτης γενιάς από την Οµβριακή στο ∆οµοκό Φθιώτιδας κι ένας από τους απλήρωτους για πολύ καιρό τευτλοπαραγωγούς της ΕΒΖ. Μετά από την κατάληψη των γραφείων της Βιοµηχανίας στην Αριστοτέλους, λόγω των συνεχών αναβολών της πληρωµής των καλλιεργητών για την παραγωγή του 2014, η ∆ιοίκηση της ΕΒΖ υπόσχεται την πληρωµή του 80% της σοδειάς και την εξόφληση µέσα στους επόµενους δύο µήνες. Συνέντευξη files/1/prosopa/makares-dimitrios-15.jpg Δημήτριος Μακαρές, Τευτλοπαραγωγός & Μέλος του Αγροτικού Συλλόγου Β. Φθιώτιδας. Center files/1/prosopa/makares-dimitrios-15.jpg Δημήτριος Μακαρές, Τευτλοπαραγωγός & Μέλος του Αγροτικού Συλλόγου Β. Φθιώτιδας. Center files/1/prosopa/makares-dimitrios-15.jpg Δημήτριος Μακαρές, Τευτλοπαραγωγός & Μέλος του Αγροτικού Συλλόγου Β. Φθιώτιδας. Center
  Ραντεβού στις κάλπες θα δώσουν οι τευτλοπαραγωγοί

  «Αν δεν αρχίσουν οι πληρωµές δεν πιστεύουµε τίποτα» δηλώνει ο ∆ηµήτριος Μακαρές, αγρότης τρίτης γενιάς από την Οµβριακή στο ∆οµοκό Φθιώτιδας κι ένας από τους απλήρωτους για πολύ καιρό τευτλοπαραγωγούς της ΕΒΖ. Μετά από την κατάληψη των γραφείων της Βιοµηχανίας στην Αριστοτέλους, λόγω των συνεχών αναβολών της πληρωµής των καλλιεργητών για την παραγωγή του 2014, η ∆ιοίκηση της ΕΒΖ υπόσχεται την πληρωµή του 80% της σοδειάς και την εξόφληση µέσα...

 • Συνέντευξη|12 Ιανουαρίου 2015 
  Μάρκος Σαπουντζόγλου, Αγρότης της Χρονιάς 2014

  Όταν δεν παίρνεις επιδότηση, ψάχνεις τι θα καλλιεργήσεις Εξειδίκευση σε προϊόντα που μπορούν να κάνουν την εκμετάλλευση ανταγωνιστική 2015-01-12T09:25:35 2015-01-12T09:25:35 Η επιλογή συγκεκριµένων κωδικών προσφέρει την εξειδίκευση που χρειάζεται ένας παραγωγός για να αντιµετωπίζει προβλήµατα, να λαµβάνει προληπτικά µέτρα και να µπορεί να µένει σταθερός στην ποιότητα του προϊόντος του. Συνέντευξη files/1/synenteykseis/sapountzoglou-markos.jpg Μάρκος Σαπουντζόγλου, Αγρότης της Χρονιάς 2014 Center files/1/synenteykseis/sapountzoglou-markos.jpg Μάρκος Σαπουντζόγλου, Αγρότης της Χρονιάς 2014 Center Center
  Όταν δεν παίρνεις επιδότηση, ψάχνεις τι θα καλλιεργήσεις

  Η επιλογή συγκεκριµένων κωδικών προσφέρει την εξειδίκευση που χρειάζεται ένας παραγωγός για να αντιµετωπίζει προβλήµατα, να λαµβάνει προληπτικά µέτρα και να µπορεί να µένει σταθερός στην ποιότητα του προϊόντος του.

 • Συνέντευξη|05 Ιανουαρίου 2015 
  Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Πρόεδρος της Krinos Foods Canada

  Πνίγεται στο χύμα ο μύθος που ψάχνει το ελληνικό ελαιόλαδο Ασυναγώνιστο το branding Ιταλών και Ισπανών, στις βρώσιμες ελιές η δύναμή μας 2015-01-05T10:45:08 2015-01-05T10:45:08 Με καλό βηµατισµό κινούνται στην αγορά της Βορείου Αµερικής οι ελληνικές εξαγωγές για τις επιτραπέζιες ελιές, και κυρίως τις ποικιλίες Καλαµών και Χαλκιδικής, για τις οποίες η ζήτηση είναι αυξανόµενη. Πιο δύσκολο είναι το έργο για το ελληνικό ελαιόλαδο, για το οποίο, εν πολλοίς το παιχνίδι έχει χαθεί από την Ισπανία και την Ιταλία που έχουν… πνίξει µε δολάρια την αγορά, στο επίπεδο του Marketing. Αυτό τονίζει στην Agrenda ο Αλέξανδρος Γεωργιάδης, µέλος του οµίλου εταιρειών Krinos SA, που επιχειρεί τα τελευταία 70 χρόνια σε Καναδά και Αµερική, µε παραγωγή και εµπορία προϊόντων, επιτυγχάνοντας έναν ετήσιο τζίρο περίπου 300 εκατ. δολαρίων. Ως επικεφαλής της Krinos Foods Canada ο συνοµιλητής µας εκφράζει και µια ενδιαφέρουσα άποψη για τη φέτα και τις επιπτώσεις που θα έχει στο προϊόν η συµφωνία της Ε. Ε. µε τον Καναδά. Συνέντευξη files/1/synenteykseis/gewrgiadis_alexandros.jpg Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Πρόεδρος της Krinos Foods Canada Center files/1/synenteykseis/gewrgiadis_alexandros.jpg Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Πρόεδρος της Krinos Foods Canada Center Center
  Πνίγεται στο χύμα ο μύθος που ψάχνει το ελληνικό ελαιόλαδο

  Με καλό βηµατισµό κινούνται στην αγορά της Βορείου Αµερικής οι ελληνικές εξαγωγές για τις επιτραπέζιες ελιές, και κυρίως τις ποικιλίες Καλαµών και Χαλκιδικής, για τις οποίες η ζήτηση είναι αυξανόµενη. Πιο δύσκολο είναι το έργο για το ελληνικό ελαιόλαδο, για το οποίο, εν πολλοίς το παιχνίδι έχει χαθεί από την Ισπανία και την Ιταλία που έχουν… πνίξει µε δολάρια την αγορά, στο επίπεδο του Marketing. Αυτό τονίζει στην Agrenda ο Αλέξανδρος...

 • Συνέντευξη|22 Δεκεμβρίου 2014 
  Δρ Ελένη Μαλούπα, Γεωπόνος, διευθύντρια Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης

  Ανοίγει κεφάλαιο στην εθνική λίστα με τα αρωματικά Τη ρίγανη ακολουθούν βότανα όπως χαμομήλι, μάραθο και τσάι του βουνού 2014-12-22T09:42:56 2014-12-22T09:42:56 Με την «οικογένεια» της ρίγανης θα συνδυαστεί η παρθενική εγγραφή ποικιλιών στον εθνικό κατάλογο αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών, ανοίγοντας µια νέα σελίδα για την προστασία της πλούσιας εγχώριας βιοποικιλότητας αλλά και για την αξιοποίησή της από τη χώρα µας, σε µια αγορά που ξεπερνά τα 20 δισ. δολάρια ετησίως. Συνέντευξη files/1/synenteykseis/maloupa-eleni.jpg Δρ Ελένη Μαλούπα, Γεωπόνος, διευθύντρια Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης Center files/1/synenteykseis/maloupa-eleni.jpg Δρ Ελένη Μαλούπα, Γεωπόνος, διευθύντρια Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης Center Center
  Ανοίγει κεφάλαιο στην εθνική λίστα με τα αρωματικά

  Με την «οικογένεια» της ρίγανης θα συνδυαστεί η παρθενική εγγραφή ποικιλιών στον εθνικό κατάλογο αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών, ανοίγοντας µια νέα σελίδα για την προστασία της πλούσιας εγχώριας βιοποικιλότητας αλλά και για την αξιοποίησή της από τη χώρα µας, σε µια αγορά που ξεπερνά τα 20 δισ. δολάρια ετησίως.

 • Συνέντευξη|15 Δεκεμβρίου 2014 
  Χρυσούλα Σκορδίτη, ‘Ενωση Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Β. Ελλάδας

  Έχουμε δυνατότητα να γίνουμε ο κάμπος όλης της Ευρώπης Συνηγορεί στη λειτουργία των Farmers’ Markets από κατ’ επάγγελμα αγρότες 2014-12-15T09:30:35 2014-12-15T09:30:35 Την ανάθεση της λειτουργίας Αγοράς Παραγωγών σε αυτοδιαχειριζόµενο φορέα µε µέλη κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, όπως ορίζει το προσχέδιο της Κ.Υ.Α. για τα Farmers’ Markets, προσυπογράφει η Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Β. Ελλάδας Χρυσούλα Σκορδίτη. Συνέντευξη files/1/synenteykseis/skorditi_xrysoula.jpg Χρυσούλα Σκορδίτη, ‘Ενωση Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Β. Ελλάδας Center files/1/synenteykseis/skorditi_xrysoula.jpg Χρυσούλα Σκορδίτη, ‘Ενωση Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Β. Ελλάδας Center Center
  Έχουμε δυνατότητα να γίνουμε ο κάμπος όλης της Ευρώπης

  Την ανάθεση της λειτουργίας Αγοράς Παραγωγών σε αυτοδιαχειριζόµενο φορέα µε µέλη κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, όπως ορίζει το προσχέδιο της Κ.Υ.Α. για τα Farmers’ Markets, προσυπογράφει η Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Β. Ελλάδας Χρυσούλα Σκορδίτη.

 • Συνέντευξη|08 Δεκεμβρίου 2014 
  Γιάννης Τσιούτσιος , Παραγωγός κηπευτικών και σιτηρών

  Όσο καλός και να ‘ναι κάποιος δεν κερδίζει την αγορά μόνος του Στα κηπευτικά είναι επιτακτικό να βλέπεις μπροστά και να ξέρεις τι δίνει ο τόπος σου 2014-12-08T09:14:12 2014-12-08T09:14:12 Ιδιαίτερη ζήτηση έχουν το µπρόκολο και το κουνουπίδι τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές του εξωτερικού τα τελευταία 4-5 χρόνια λόγω της αύξησης των δηµοσιευµάτων σχετικά µε τις ευεργετικές ιδιότητές τους για την υγεία. Συνέντευξη files/1/synenteykseis/tsioutsos_giannis.jpg Γιάννης Τσιούτσιος , Παραγωγός κηπευτικών και σιτηρών Center files/1/synenteykseis/tsioutsos_giannis.jpg Γιάννης Τσιούτσιος , Παραγωγός κηπευτικών και σιτηρών Center Center
  Όσο καλός και να ‘ναι κάποιος δεν κερδίζει την αγορά μόνος του

  Ιδιαίτερη ζήτηση έχουν το µπρόκολο και το κουνουπίδι τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές του εξωτερικού τα τελευταία 4-5 χρόνια λόγω της αύξησης των δηµοσιευµάτων σχετικά µε τις ευεργετικές ιδιότητές τους για την υγεία.

 • Συνέντευξη|01 Δεκεμβρίου 2014 
  Δημήτρης Κόμνος , Mέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων Ελλάδας

  Σε λίγο θα παράγουμε μόνο δημοσίους υπαλλήλους Τα πραγματικά προβλήματα της κτηνοτροφίας βρίσκονται στην επαρχία 2014-12-01T09:37:52 2014-12-01T09:37:52 Τους παραγωγούς και όχι τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της πρωτεύουσας θα πρέπει να ακούσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αν θέλει τα επόµενα χρόνια να υπάρχει ζωϊκό κεφάλαιο. Αυτό τονίζει στην «Agrenda» o κτηνοτρόφος και Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων Ελλάδας, ∆ηµήτρης Κόµνος, που βρέθηκε στις αρχές της εβδοµάδας στην Αθήνα µαζί µε συναδέλφους του από όλη τη χώρα για να διαµαρτυρηθεί για το αυτονόητο, δηλαδή να υπάρξουν εργαλεία για συνεχίσει να παράγει. Μάλιστα, όπως λέει, το 2014 θα είναι έτος κατάρρευσης για τον κλάδο, αφού τα προβλήµατα που προέκυψαν µε τον καταρροϊκό και τα βοσκοτόπια θα οδηγήσουν πολλούς κτηνοτρόφους σε έξοδο από το επάγγελµα. Συνέντευξη files/1/synenteykseis/komnos-dimitris.jpg Δημήτρης Κόμνος , Mέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων Ελλάδας Center files/1/synenteykseis/komnos-dimitris.jpg Δημήτρης Κόμνος , Mέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων Ελλάδας Center Center
  Σε λίγο θα παράγουμε μόνο δημοσίους υπαλλήλους

  Τους παραγωγούς και όχι τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της πρωτεύουσας θα πρέπει να ακούσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αν θέλει τα επόµενα χρόνια να υπάρχει ζωϊκό κεφάλαιο. Αυτό τονίζει στην «Agrenda» o κτηνοτρόφος και Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων Ελλάδας, ∆ηµήτρης Κόµνος, που βρέθηκε στις αρχές της εβδοµάδας στην Αθήνα µαζί µε συναδέλφους του από όλη τη χώρα για να διαµαρτυρηθεί για το αυτονόητο, δηλαδή να...

 • ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
  Βαμβάκι 73,43   σεντς/λίμπρα 3,45%
  Καλαμπόκι 177,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Σκληρό σιτάρι 235,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Μαλακό σιτάρι 192,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Ρύζι 124,10   σεντς/μπούσελ 0,20%
  Ελαιόλαδο 3,58   ευρώ/κιλό 0,28%
  Γάλα αγελαδινό 14,48   σεντς/λίμπρα -6,63%
  Κρέας χοιρινό 71,40   σεντς/λίμπρα 3,36%

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ