Γιώργος Λαδόπουλος: Θα στα πω Λαδοπουλίστικα

Πανάγος Γιάννης |  20/02/2018 - 11:26 πμ

Συνήθως, όταν γίνεται ένας καυγάς, οι άνθρωποι που βρίσκονται στη µέση, κινδυνεύουν περισσότερο, ειδικά αν δεν έχουν το ταλέντο να συµβιβάσουν τα πράγµατα. Ταυτόχρονα, είναι βέβαια και οι πλέον κατάλληλοι να δώσουν µια πιο αντικειµενική γνώµη για το τι έφταιξε!

Προσφυγάκι στην καταγωγή, δεξιοτέχνης στη διαιτησία και μια ζωή στα κοινά

Ο Γιώργος Λαδόπουλος είναι µια τέτοια περίπτωση. Προσφυγάκι… στην καταγωγή, γέννηµα θρέµµα Θεσσαλός ωστόσο, σχεδόν, έχει αφιερώσει τη ζωή του στα κοινά. Φυσικό επακόλουθο να έχει θυσιάσει πολλά απ’ αυτά που συνθέτουν συνήθως την προσωπική ανέλιξη και προκοπή. Συνοδοιπόρος της οµάδας Κοκκινούλη στην ΕΑΣ Λάρισας για πολλά χρόνια και παράλληλα πρόεδρος του ΤΟΕΒ (Τοπικός Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων), χρεώθηκε σε κάποιο βαθµό την κατάρρευση της Ένωσης, βρήκε ωστόσο καταφύγιο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και προσφέρει τα µάλα, από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικών, αφού έχει αποδειχθεί το «δεξί χέρι» του Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο συγκεκριµένο πόστο.

Την περασµένη ∆ευτέρα, πάντως, κλήθηκε να βγάλει εις πέρας έναν άλλο ρόλο. Αυτόν του προέδρου της γενικής συνέλευσης του Συνεταιρισµού Λαρισαίων Αγροτών, στον οποίο τον τελευταίο καιρό βρίσκεται σε εξέλιξη ένας µεγάλος καυγάς. Τον περασµένο Ιούνιο, καθαιρέθηκε -επί της ουσίας- από τη θέση του προέδρου, ο Χρήστος Σιδερόπουλος και η προεδρία πέρασε στα «νέα παιδιά», υπό την ηγεσία του αποσκιρτήσαντος από το «µαντρί», Φώτη Παπαδόπουλου. Αφορµή αποτέλεσε η δουλειά του ΟΣ∆Ε που χάθηκε για την «Ένωση», από τη στιγµή που ο µέχρι τότε µελετητής - σύµβουλος της οργάνωσης, ∆. Ντογκούλης, επέλεξε να την κάνει µόνος του, έχοντας αποκτήσει στο µεταξύ δική του πύλη Α. Από τότε µέχρι σήµερα, οι αλληλοκατηγορίες δεν έχουν σταµατηµό. Η νέα διοίκηση επικαλείται «τρύπες» στους λογαριασµούς, ειδικά της τελευταίας χρήσης (2016 – έλλειµµα κάπου 30.000 ευρώ) Σιδερόπουλου, ενώ και ο «χαλκέντερος» δεν κάθεται καλά, ζητώντας µέχρι και συνδροµή του ΟΣ∆Ε για τους σηµερινούς. Ο τελευταίος µάλιστα, χρειάσθηκε να επικαλεσθεί σοβαρούς λόγους υγείας (εισαγωγή στο νοσοκοµείο) για να πετύχει µια πρώτη αναστολή αποφάσεων της γενικής συνέλευσης εις βάρος του. ∆εν έγινε το ίδιο και την περασµένη ∆ευτέρα, όταν η γενική συνέλευση µε ψήφους 30 έναντι 28 δεν έδωσε απαλλαγή στον Σιδερόπουλο για τη χρήση του 2016.

«Μαύρο χάλι», δηλώνει ο ψύχραιµος συνήθως στις προσεγγίσεις του ο Γιώργος Λαδόπουλος και συνεχίζει «Η αλήθεια είναι ότι δεν πάµε καλά. Κυριαρχεί µίσος, κακία και εκδικητικότητα εκατέρωθεν». Ο κώδικας αξιών δεν επιτρέπει κουκουλώµατα, το σώµα ψήφισε όχι συγκάλυψη, όµως, έτσι που πάµε, συνεχίζουµε να δίνουµε δικαιώµατα, µιλάµε για κατάπτωση και από ανάπτυξη, τίποτα»!

Βιογραφικό

Ο Γιώργος Λαδόπουλος έχει δύο κόρες µε σπουδές στην Ιατρική. Έχει διατελέσει ισάριθµες θητείες δηµοτικός σύµβουλος του ∆ήµου Πλατυκάµπου και του ∆ήµου Κιλελέρ, 10 χρόνια πρόεδρος του ΤΟΕΒ Πηνειού, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης Λάρισας και διοικητικός σύµβουλος στο Εποπτικό της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων. ∆ιετέλεσε επίσης αντιπρόεδρος στο πρώτο συµβούλιο του Φορέα ∆ιαχείρισης Κάρλας.

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ