ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εμπόρευμα Μ. Μέτρησης Τιμή
Βαμβάκι σεντς/λίμπρα 59,98€
Καλαμπόκι ευρώ/τόνος 161,00€
Ρύζι σεντς/10 λίμπρες 120,80€
Σιτάρι ευρώ/τόνο 401,00€


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ