• ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

    Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
    Βαμβάκι 65.47   σεντς/λίμπρα 0.57
    Καλαμπόκι 159.00   ευρώ/τόνος 0.00
    Ρύζι 104.20   σεντς/10 λίμπρες 0.45
    Σιτάρι 368.00   ευρώ/τόνο 0.00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ