• ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

    Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
    Βαμβάκι 66.39   σεντς/λίμπρα -0.70
    Καλαμπόκι 166.00   ευρώ/τόνος 0.00
    Ρύζι 98.80   σεντς/μπούσελ -1.05
    Σιτάρι 320.00   ευρώ/τόνος 0.00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ