Από ράγα σε ράγα η ευδεμίδα πληγώνει περισσότερο τα επιτραπέζια σταφύλια

Δούσκα Ελένη|  03/07/2017 - 08:55 πμ

Με µικρό ρυθµό συλλήψεων στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων ξεκίνησε η δεύτερη πτήση της ευδεµίδας στους αµπελώνες Μακεδονίας και Θράκης.

Ωστόσο, αν προκληθούν ζηµιές από το έντοµο, αυτές είναι σηµαντικές ιδιαίτερα στα επιτραπέζια σταφύλια, τα οποία καθίστανται µη εµπορεύσιµα. Το δίκτυο των παγίδων, σύµφωνα µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Καβάλας έχει ως εξής:
 • Νοµός Καβάλας (Ελευθερές, Ελαιοχώρι, Μυρτόφυτο, Φωλιά, Κάριανη, Ορφάνι, Κοκκινοχώρι, Ποδοχώρι, Πλατανότοπος)
 • Νοµός ∆ράµας (Μικροχώρι, Κοκκινόγεια)
 • Νοµός Ξάνθης (Άβδηρα, Μάνδρα, Μυρωδάτο)
 • Νοµός Σερρών (Άµπελοι, Τριανταφυλλιά).
Να σηµειωθεί ότι η ευδεµίδα προκαλεί σοβαρές ζηµιές στους βότρυς, καθώς εκτός από την καταστροφή των ραγών και τη ρύπανσή τους από τα αποχωρήµατα των προνυµφών, προκαλούνται σήψεις από µύκητες αλλά και από τους µικροοργανισµούς που εγκαθίστανται στις τραυµατισµένες ράγες και στη συνέχεια επεκτείνονται και στις υγιείς. Οι προσβολές από τον µύκητα Botrytis cinerea, που προκαλεί τη φαιά σήψη, είναι συχνό επακόλουθο της ευδεµίδας, αφού οι στοές που δηµιουργούν οι προνύµφες βοηθούν στην είσοδο του µύκητα.
Επισηµαίνεται, ότι η καταπολέµηση των προνυµφών πρέπει να είναι προληπτική, δηλαδή να αποσκοπεί στη θανάτωση των αυγών, καθώς και των νεαρών προνυµφών πριν την είσοδό τους στις ράγες.
Αν χρησιµοποιηθούν ωοκτόνα, οι εφαρµογές πρέπει να γίνουν άµεσα το επόµενο χρονικό διάστηµα, ενώ στην περίπτωση εφαρµογής προνυµφοκτόνων φυτοπροστατευτικών οι ψεκασµοί να ξεκινήσουν από την επόµενη εβδοµάδα. Οι καλλιεργητές θα πρέπει να ελέγχουν τα πρέµνα τους για την παρουσία αυγών και να προχωρήσουν σε επέµβαση σε αυγά ή προνύµφες στο 3-5% των βοτρύων.
Το ψεκαστικό υγρό πρέπει να κατευθύνεται στα σταφύλια και να τα καλύπτει πλήρως και µέχρις απορροής. Το σωστό ξεφύλλισµα βοηθά στην πλήρη και αποτελεσµατική διαβροχή των σταφυλιών µε το υγρό.

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

 • ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
  Βαμβάκι 73,43   σεντς/λίμπρα 3,45%
  Καλαμπόκι 177,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Σκληρό σιτάρι 235,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Μαλακό σιτάρι 192,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Ρύζι 124,10   σεντς/μπούσελ 0,20%
  Ελαιόλαδο 3,58   ευρώ/κιλό 0,28%
  Γάλα αγελαδινό 14,48   σεντς/λίμπρα -6,63%
  Κρέας χοιρινό 71,40   σεντς/λίμπρα 3,36%

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ