Με φαγώματα σε φύλλα και βλαστούς ξεκινά τις ζημιές στην ελιά η Μαργαρόνια

Δούσκα Ελένη|  10/07/2017 - 09:02 πμ

Σταθερή και έντονη τα τελευταία χρόνια παρουσία του εντόµου της µαργαρόνιας στους ελαιώνες της Αιτωλοακαρνανίας καταγράφουν τα στοιχεία των γεωπόνων της Ένωσης Αγρινίου. Οι προνύµφες προσβάλλουν την ακραία τρυφερή βλάστηση µε καταστροφικές συνέπειες στην ανάπτυξη και τη διαµόρφωση των νεαρών δέντρων.

Ωστόσο, εκτός από τη νεαρή βλάστηση, αυτή την περίοδο παρατηρούνται φαγώµατα και στους πράσινους ανεπτυγµένους καρπούς.

Η µαργαρόνια συµπληρώνει 5 γενεές το χρόνο, δύο την άνοιξη µέχρι τον Ιούνιο κι άλλες τρεις το καλοκαίρι - φθινόπωρο. Οι προνύµφες των θερινών γενεών προσβάλλουν τον καρπό, από τον οποίο τρέφονται και όταν ολοκληρώσουν την ανάπτυξή τους, ανοίγουν οπή εξόδου και εξέρχονται από τον καρπό για να νυµφωθούν.

Το έντοµο µπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζηµιές σε νεαρά δένδρα σε φυτώρια ή νέους ελαιώνες καταστρέφοντας φύλλα, οφθαλµούς ή εµβόλια, ενώ οι ζηµιές στους καρπούς δεν είναι πάντα συχνές.

Όσον αφορά την αντιµετώπιση, σοβαρή µείωση του πληθυσµού του εντόµου προκαλούν οι φυσικοί εχθροί όπως το ωοφάγο Υµενόπτερο Trichogramma sp. και τα παράσιτα, επίσης Υµενόπτερα Apanteles laevigatys και A. Lacteicolor και το ∆ίπτερο Ctenophorocera pavida.

Σχετικά µε τη χηµική καταπολέµηση, οι γεωπόνοι τονίζουν ότι οι ψεκασµοί πρέπει να εφαρµόζονται εναντίον των νεαρών προνυµφών και των πρώτων ακµαίων την άνοιξη.

Αυτή την περίοδο συστήνεται προστασία κυρίως των νεαρών δέντρων στα φυτώρια και στους νέους ελαιώνες και των ελαιοδέντρων που έχουν δεχτεί κλάδεµα ανανέωσης. Στα παραγωγικά δέντρα όπου διαπιστώνεται σοβαρές προσβολές στη βλάστηση ή και στους καρπούς χρειάζεται επίσης αντιµετώπιση κατά των προνυµφών µε εγκεκριµένα σκευάσµατα. Η αντιµετώπιση πρέπει να γίνεται έγκαιρα γιατί οι προνύµφες προστατεύονται µµέσα στα τυλιγµένα φύλλα και όσο µεγαλώνουν είναι περισσότερο ανθεκτικές στα εντοµοκτόνα.


ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

 • ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
  Βαμβάκι 73,43   σεντς/λίμπρα 3,45%
  Καλαμπόκι 177,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Σκληρό σιτάρι 235,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Μαλακό σιτάρι 192,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Ρύζι 124,10   σεντς/μπούσελ 0,20%
  Ελαιόλαδο 3,58   ευρώ/κιλό 0,28%
  Γάλα αγελαδινό 14,48   σεντς/λίμπρα -6,63%
  Κρέας χοιρινό 71,40   σεντς/λίμπρα 3,36%

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ