Νέες πτήσεις της δεύτερης γενιάς του διαλευρώδη στα εσπεριδοειδή

Δούσκα Ελένη|  17/07/2017 - 09:10 πμ

Νέες πτήσεις ακµαίων του διαλευρώδη των εσπεριδοειδών ξεκίνησαν τις προηγούµενες ηµέρες στον κάµπο της Ηλείας, αντίθετα οι συλλήψεις κοκκοειδών στο δίκτυο παγίδων, παραµένουν από µέτρια ως χαµηλά επίπεδα, ενώ δεν έχουν εντοπιστεί ιδιαίτερα προβλήµατα ούτε από άλλους εχθρούς, όπως ψευδόκοκκοι, ισέρυα, άκαρι, τετράνυχοι.

Σε χαμηλά επίπεδα οι συλλήψεις των κοκκοειδών
Ωστόσο, οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Αχαΐας συστήνουν επιµελή παρακολούθηση των οπωρώνων.

Οι νέες πτήσεις ακµαίων του διαλευρώδη είναι έντονες σε οπωρώνες του Τραγανού Ηλείας, ενώ σε αντίστοιχες περιοχές που είχαν παρουσιάσει µεγάλο πρόβληµα τα προηγούµενα έτη (Βούναργο, Σαµικό, Σαλµώνη) η εµφάνισή τους είναι διάσπαρτη. Οι εκκολάψεις συνεχίζονται και αναµένονται το αµέσως προσεχές διάστηµα. Από τους αλευρώδεις προκαλείται άµεση ζηµιά µε την απορρόφηση θρεπτικών χυµών στα φύλλα και έµµεση µε την άφθονη έκκριση µελιτωδών απεκκριµάτων (σε φύλλα και καρπούς), που προκαλούν την καπνιά, υποβαθµίζοντας την ποιότητα της παραγωγής και την υγεία των δέντρων. Οι ειδικοί προτείνουν να γίνουν άµεσα χειρισµοί, ώστε να περιοριστεί το µέγεθος της ζηµιάς στο σύνολο της.

Η απειλή των κοκκοειδών

Κόκκινη ψώρα: Τα µέγιστα του πληθυσµού των νεαρών προνυµφών της 2ης γενεάς παρατηρούνται τον Ιούλιο, οπότε και προκαλούν σηµαντικές ζηµιές υποβαθµίζοντας την ποιότητα των καρπών, ενώ σε έντονη προσβολή τα δένδρα εξασθενούν.
Μυτιλόµορφη ψώρα και παρλατόρια: Είναι δευτερεύοντες εχθροί που τοπικά µπορεί να αναπτύξουν υψηλούς πληθυσµούς. Οι πρώτες προσβολές στους καρπούς εµφανίζονται τον Ιούλιο. Συστήνεται κλάδεµα για µείωση των πληθυσµών και χρήση εγκεκριµένων σκευασµάτων κατά το µέγιστο της εκκόλαψης των ερπουσών προνυµφών.
Λεκάνιο: Προσβάλλει φύλλα, τρυφερούς βλαστούς ή µικρούς κλάδους αποµυζώντας το χυµό τους. Τα µελιτώδη αποχωρήµατα τους ευνοούν την ανάπτυξη των µυκήτων της καπνιάς. Καταπολέµηση µόνο όπου διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές.

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

 • ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
  Βαμβάκι 73,43   σεντς/λίμπρα 3,45%
  Καλαμπόκι 177,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Σκληρό σιτάρι 235,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Μαλακό σιτάρι 192,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Ρύζι 124,10   σεντς/μπούσελ 0,20%
  Ελαιόλαδο 3,58   ευρώ/κιλό 0,28%
  Γάλα αγελαδινό 14,48   σεντς/λίμπρα -6,63%
  Κρέας χοιρινό 71,40   σεντς/λίμπρα 3,36%

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ