Επέμβαση για πράσινο σκουλήκι σε 8 προνύμφες ανά 100 βαμβακόφυτα

Δούσκα Ελένη|  24/07/2017 - 09:02 πμ

Ξεκίνησε η πτήση των ακµαίων της πρώτης γενιάς του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού σε όλες σχεδόν τις περιοχές µε βαµβακοχώραφα Πιερίας, Ηλείας και Φθιώτιδας. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι σε αρκετά χωράφια πραγµατοποιήθηκε ήδη ο πρώτος ψεκασµός µε ισχυρά εντοµοκτόνα, γεγονός που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα ωφέλιµα έντοµα.

Συστήνεται η επιθεώρηση των βαµβακοκαλλιεργειών να γίνεται διασχίζοντας το χωράφι διαγώνια, εξετάζοντας 100 φυτά σε διαφορετικά σηµεία, για να υπάρχει σαφή εικόνα της προσβολής της καλλιέργειας από το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι.

Στην παρούσα βλαστική περίοδο, η δράση του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού, µπορεί να περιοριστεί από την δραστηριότητα των ωφέλιµων εντόµων, που έχουν εγκατασταθεί και είναι χρήσιµα στις επόµενες πιο καταστρεπτικές γενεές.

Τα κατώτατα όρια πληθυσµιακής πυκνότητας, για τη λήψη απόφασης για επέµβαση µε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, είναι:

Για το πράσινο σκουλήκι: Στο στάδιο ανθοφορίας και καρποφορίας συνιστάται ψεκασµός µόνο όταν διαπιστωθούν πάνω από 6 έως 8 νεαρές προνύµφες σε 100 φυτά τυχαία επιλεγµένα ή 1 νεαρή προνύµφη στα φυτά ενός µέτρου επί της γραµµής. Οι προνύµφες να είναι µέχρι 1 εκ.  (1ου και 2ου σταδίου).
Για το ρόδινο σκουλήκι: Στο στάδιο της ανθοφορίας συνιστάται ψεκασµός µόνο όταν διαπιστωθούν πάνω από 20 προσβεβληµένα άνθη (ροζέτα), σε τυχαίο δείγµα 100 ανθέων από πέντε τουλάχιστον αντιπροσωπευτικά σηµεία της καλλιέργειας.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα µε Bacillus thuringiensis ή εντοµοκτόνα εκλεκτικής δράσης (π.χ. chlorantraniliprole, emamectin benzoate, diflubenzuron, spinosad) που είναι πιο φιλικά στα ωφέλιµα έντοµα. Οι βαµβακοπαραγωγοί πρέπει να µεριµνούν για την ενηµέρωση των µελισσοκόµων και γενικότερα του κοινού, πριν την εφαρµογή του ψεκασµού. Επισηµαίνεται ότι όπου χρειαστεί επέµβαση µε φυτοπροστατευτικά, να ψεκάζουν απογευµατινές ώρες και κυρίως µετά τη δύση του ηλίου.


ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

 • ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
  Βαμβάκι 73,43   σεντς/λίμπρα 3,45%
  Καλαμπόκι 177,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Σκληρό σιτάρι 235,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Μαλακό σιτάρι 192,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Ρύζι 124,10   σεντς/μπούσελ 0,20%
  Ελαιόλαδο 3,58   ευρώ/κιλό 0,28%
  Γάλα αγελαδινό 14,48   σεντς/λίμπρα -6,63%
  Κρέας χοιρινό 71,40   σεντς/λίμπρα 3,36%

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ