ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χωρίς ζημιές η πρώτη εμφάνιση του Diabrotica στα καλαμπόκια της Θεσσαλίας

Δούσκα Ελένη|  11/09/2017 - 09:01 πμ

Το τελευταίο δεκαήµερο του Ιουλίου διαπιστώθηκε για πρώτη φορά η παρουσία του εντόµου Diabrotica virgifera Le Conte σε καλλιέργειες καλαµποκιού της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, και ειδικότερα σε περιοχές του ∆έλτα του Πηνειού, µετά τα προβλήµατα που δηµιούργησε στη Βόρεια Ελλάδα, όπως ενηµερώνει η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας τους παραγωγούς.

Οι συλλήψεις στο δίκτυο των φεροµονικών παγίδων συνεχίστηκαν και τον Αύγουστο, όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι της Περιφέρειας, οι οποίοι ωστόσο τονίζουν ότι από τις πρώτες παρατηρήσεις δεν διαπιστώθηκαν συµπτώµατα ή ζηµιές που να σχετίζονται µε τη δράση του εντόµου. Βέβαια, δεν αποκλείεται οι πληθυσµοί να αυξηθούν σηµαντικά και να προκαλέσουν προβλήµατα στην καλλιέργεια.

Να σηµειωθεί ότι το έντοµο προσβάλει κυρίως τον αραβόσιτο και έχει µία γενιά ανά έτος και οι προνύµφες του προσβάλουν το ριζικό σύστηµα (Μάιο - Ιούνιο) µε αποτέλεσµα τα φυτά να µην µπορούν να στηριχτούν και να πλαγιάζουν. Τα ενήλικα τρέφονται στα φύλλα και στα µετάξινα νηµάτια των σπαδίκων κατά την άνθιση προκαλώντας µειωµένα ποσοστά γονιµοποίησης και σηµαντικές απώλειες στην παραγωγή.

Για την αποτελεσµατική προστασία της καλλιέργειας την επόµενη καλλιεργητική περίοδο, οι παραγωγοί θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω µέτρα:

1. Η αµειψισπορά θεωρείται η πιο αποτελεσµατική µέθοδος καταπολέµησης, καθώς τα µεγαλύτερα προβλήµατα εντοπίζονται σε περιοχές όπου ο αραβόσιτος καλλιεργείται εντατικά, σχεδόν ως µονοκαλλιέργεια.

2. Προσαρµογή της ηµεροµηνίας σποράς, ώστε η βλάστηση των σπόρων να µην συµπίπτει µε την εκκόλαψη των αυγών.

3. Καθαρισµός γεωργικών µηχανηµάτων από υπολείµµατα φυτών κι εδάφους όταν µετακινούνται σε µη µολυσµένα χωράφια.

4. Αποφυγή µεταφοράς ενσιρώµατος από µολυσµένα χωράφια σε αµόλυντες περιοχές.

5. Παρακολούθηση της παρουσίας του εντόµου (συλλήψεις και συµπτώµατα προσβολής), ώστε να διαπιστώνεται η ανάγκη και ο κατάλληλος χρόνος για προστατευτικές ενέργειες.


ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

 • ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
  Βαμβάκι 73,43   σεντς/λίμπρα 3,45%
  Καλαμπόκι 177,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Σκληρό σιτάρι 235,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Μαλακό σιτάρι 192,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Ρύζι 124,10   σεντς/μπούσελ 0,20%
  Ελαιόλαδο 3,58   ευρώ/κιλό 0,28%
  Γάλα αγελαδινό 14,48   σεντς/λίμπρα -6,63%
  Κρέας χοιρινό 71,40   σεντς/λίμπρα 3,36%

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ