ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μεταφορά με σπόρο και άμεσο μαρασμό της ντομάτας από το βακτηριακό έλκος

Agronews|  02/01/2018 - 10:00 πμ

Απρόβλεπτες επιδηµικές εξάρσεις είναι ικανό να προκαλέσει το βακτήριο Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensi, το οποίο µεταφέρεται µε το σπόρο και προκαλεί το βακτηριακό έλκος στη ντοµάτα θερµοκηπίου. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου, ο παραγωγός µπορεί να διαγνώσει την ασθένεια από τα συµπτώµατα, βάσει των οποίων τα νεαρά φυτά παρουσιάζουν µαρασµό και νεκρώνονται γρήγορα, ενώ αν επιβιώσουν έχουν νανισµό.

Το βακτήριο µεταφέρεται µε το σπόρο και τα σπορόφυτα συχνά µε λανθάνουσα µόλυνση, το νερό, τα έντοµα, µε τα εργαλεία κατά τον εµβολιασµό, τη µεταφύτευση, την τεχνητή γονιµοποίηση, τον ψεκασµό και τη συγκοµιδή. Το βακτήριο διατηρείται στο έδαφος ελεύθερο για µήνες, στα υπολείµµατα των καλλιεργειών για περισσότερο του ενός χρόνου, σε σπόρους για 2,5 χρόνια, σε φυτοχώµατα για 2 χρόνια, σε ξύλινους πασσάλους και µέσα στήριξης για 10 µήνες, ενώ πολλά αυτοφυή σολανώδη φυτά αποτελούν εναλλακτικούς ξενιστές και εστίες διατήρησης του παθογόνου.

Όσον αφορά την αντιµετώπισή του, οι ειδικοί προτείνουν χρήση πιστοποιηµένου πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι, σπορόφυτα) και προληπτικές επεµβάσεις µε χαλκούχα και απαραίτητα µετά το κλάδεµα. Στο σπορείο συνιστάται αποφυγή υπερβολικής υγρασίας και επεµβάσεις µε χαλκούχα σκευάσµατα σε διαστήµατα 5 -7 ηµερών από τα στάδιο του πρώτου φύλλου.

Στο χωράφι συνιστούνται:

-Αµειψισπορά (2-3 χρόνια) και ηλιοαπολύµανση

-Εκρίζωση προσβεβληµένων φυτών και των «υγιών» γειτονικών τους µε ολόκληρο το ριζικό σύστηµα, κάψιµο και καταστροφή υπολειµµάτων

-Αποφυγή επαναφύτευσης σε έδαφος που είχε εµφανιστεί

-Αποφυγή φύτευσης σολανωδών (πιπεριά, µελιτζάνα) για τα επόµενα 2-3 χρόνια

 -Αποφυγή εκτέλεσης εργασιών όταν τα φυτά είναι υγρά.

-Απολύµανση εργαλείων µε οινόπνευµα ή απολυµαντικά

-Συστηµατική καταστροφή ή ζιζανιοκτονία των αυτοφυών σολανωδών στο θερµοκήπιο

-Εξυγίανση σπόρου µε θερµό νερό είτε µε χηµικά µέσα.

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

 • ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
  Βαμβάκι 73,43   σεντς/λίμπρα 3,45%
  Καλαμπόκι 177,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Σκληρό σιτάρι 235,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Μαλακό σιτάρι 192,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Ρύζι 124,10   σεντς/μπούσελ 0,20%
  Ελαιόλαδο 3,58   ευρώ/κιλό 0,28%
  Γάλα αγελαδινό 14,48   σεντς/λίμπρα -6,63%
  Κρέας χοιρινό 71,40   σεντς/λίμπρα 3,36%

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ