ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Λάθη στο κλάδεμα φέρνουν παράσιτα πληγών στους αμπελώνες

Agronews|  15/01/2018 - 02:11 μμ

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα της αµπελοκαλλιέργειας αποτελούν οι µυκητολογικές ασθένειες που προσβάλλουν το ξύλο του αµπελιού (ευτυπίωση, ίσκα, ασθένεια Petri, µελανή νέκρωση βραχιόνων), διότι µειώνουν σοβαρά την παραγωγή και καταστρέφουν σταδιακά το φυτικό κεφάλαιο.

Συχνά, οι ασθένειες αυτές δρουν ταυτόχρονα, προκαλώντας νέκρωση αγγείων του ξύλου, µε αποτέλεσµα τη σταδιακή ξήρανση κεφαλών, βραχιόνων και τελικώς ολόκληρων πρέµνων (κούρβουλα).

Οι παθογόνοι αυτοί µύκητες είναι κατά κύριο λόγο παράσιτα πληγών και η µετάδοσή τους σχετίζεται µε το χειµερινό κλάδεµα και τις καιρικές συνθήκες.

∆εδοµένου ότι δεν υπάρχουν εγκεκριµένα µυκητοκτόνα για την καταπολέµησή τους, οι γεωπόνοι συνιστούν επιµελή εφαρµογή σειράς προληπτικών µέτρων, προκειµένου να παρεµποδιστεί η µετάδοσή τους, ως εξής:

-Το κλάδεµα να γίνεται όσο το δυνατό πιο καθυστερηµένα (αργά το χειµώνα ή νωρίς την άνοιξη) και οπωσδήποτε µε ξηρό καιρό, προκειµένου να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος µόλυνσης των τοµών κλαδέµατος από µύκητες του ξύλου.

-Ο άνεµος και οι βροχές ευνοούν ιδιαίτερα τις µολύνσεις (µεταφορά-βλάστηση µολυσµάτων).

-Τα πρέµνα µε εµφανή συµπτώµατα προσβολής να κλαδεύονται τελευταία. Η αφαίρεση των προσβεβληµένων τµηµάτων πρέπει να γίνεται µε διαδοχικά κοψίµατα, µέχρι η τελική τοµή να εµφανιστεί φυσιολογική, χωρίς καστανούς µεταχρωµατισµούς ή άλλες αλλοιώσεις.

-Τα ξερά πρέµνα να εκριζώνονται άµεσα και να καίγονται.

-Να αποφεύγονται οι µεγάλες τοµές κλαδέµατος, διότι αυξάνεται κατά πολύ η πιθανότητα µόλυνσης των πρέµνων. Στην περίπτωση είναι αναπόφευκτες, τότε να γίνονται όσο πιο όψιµα γίνεται και να καλύπτονται µε προστατευτικό σκεύασµα.

-Τα προσβεβληµένα φυτικά µέρη (κεφαλές, βραχίονες,) να αποµακρύνονται άµεσα από τον αµπελώνα και να καίγονται.

-Τα εργαλεία κλαδέµατος να απολυµαίνονται τακτικά µε εµβάπτιση σε καθαρό οινόπνευµα ή διάλυµα χλωρίνης 10%.

- Αµέσως µετά το κλάδεµα και µέχρι το φούσκωµα των µατιών, ψεκασµός µε χαλκούχο σκεύασµα.

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

 • ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
  Βαμβάκι 73,43   σεντς/λίμπρα 3,45%
  Καλαμπόκι 177,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Σκληρό σιτάρι 235,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Μαλακό σιτάρι 192,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Ρύζι 124,10   σεντς/μπούσελ 0,20%
  Ελαιόλαδο 3,58   ευρώ/κιλό 0,28%
  Γάλα αγελαδινό 14,48   σεντς/λίμπρα -6,63%
  Κρέας χοιρινό 71,40   σεντς/λίμπρα 3,36%

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ