Απαραίτητοι οι ψεκασμοί για κορύνεο και φώμοψη στο λήθαργο της αμυγδαλιάς

Δούσκα Ελένη|  12/02/2018 - 09:24 πμ

∆ύο σηµαντικούς εχθρούς καλούνται να αντιµετωπίσουν αυτή την περίοδοι οι καλλιεργητές αµυγδαλιάς, το κορύνεο και τη φώµοψη, µε τους γεωπόνους να συστήνουν ψεκασµό στο λήθαργο των δέντρων, προκειµένου να γλιτώσουν τα δέντρα από την ξήρανση και οι παραγωγοί από τη µειωµένη επερχόµενη σοδειά.

Όσον αφορά το κορύνεο, οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, αναφέρουν ότι εµφανίζονται γκρίζα ελλειψοειδή στίγµατα πάνω στους οφθαλµούς, τους βλαστούς και κλάδους των προσβεβληµένων δέντρων αµυγδαλιάς. Για την αντιµετώπιση του κορύνεου οι ειδικοί συνιστούν ψεκασµό κατά τη διάρκεια του λήθαργου των δέντρων και µέχρι το τελικό στάδιο της διόγκωσης των οφθαλµών και επανάληψη τους µετά την πτώση των πετάλων µε κατάλληλα και εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά.

Φώµοψη ή έλκος κλαδίσκων

Ο µύκητας διαχειµάζει υπό µορφή πυκνιδίων πάνω στην επιφάνεια των προσβεβληµένων βλαστών και στα έλκη των κλαδίσκων, όπου σχηµατίζονται άφθονα µελανά πυκνίδια (µαύρα στίγµατα). Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, η ασθένεια προκαλεί ξήρανση των κλαδίσκων του έτους, νέκρωση των οφθαλµών και καστανές ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες στα φύλλα.

Η ζηµιά ξεκινάει µε τον σχηµατισµό νεκρωτικής κηλίδας στη βάση ή γύρω από ένα οφθαλµό, ενώ η εγκατάσταση του παθογόνου στους βλαστούς του έτους γίνεται από τις ουλές φύλλων, ανθέων και από λέπια των οφθαλµών. Για την καταπολέµηση της φώµοψης, συστήνονται:

-Στα καλλιεργητικά µέτρα, αφαίρεση και καταστροφή µε φωτιά όλων των προσβεβληµένων βλαστών (ανεξαρτήτου εποχής), µέτρο το οποίο για να είναι αποτελεσµατικό πρέπει να εφαρµόζεται από όλους τους καλλιεργητές της περιοχής µόλις εµφανισθούν τα συµπτώµατα.

-Στα χηµικά µέτρα συνιστάται ψεκασµός κατά τη διάρκεια του λήθαργου το χειµώνα µε χαλκούχα σκευάσµατα. Οι ψεκασµοί να συνεχίζονται την άνοιξη κατά την περίοδο έκπτυξης των οφθαλµών µέχρι του σχηµατισµού και της διόγκωσης των νεαρών καρπιδίων.

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

 • ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
  Βαμβάκι 73,43   σεντς/λίμπρα 3,45%
  Καλαμπόκι 177,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Σκληρό σιτάρι 235,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Μαλακό σιτάρι 192,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Ρύζι 124,10   σεντς/μπούσελ 0,20%
  Ελαιόλαδο 3,58   ευρώ/κιλό 0,28%
  Γάλα αγελαδινό 14,48   σεντς/λίμπρα -6,63%
  Κρέας χοιρινό 71,40   σεντς/λίμπρα 3,36%

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ