Ψεκασμοί στο λήθαργο για πιο λίγους εχθρούς στα πυρηνόκαρπα

Agronews|  20/02/2018 - 09:33 πμ

Τα καλλιεργητικά µέτρα και οι ψεκασµοί που προτείνονται κατά την περίοδο του λήθαργου της ροδακινιάς, νεκταρινιάς, βερικοκιάς, κερασιάς και δαµασκηνιάς αποσκοπούν στο να µειώσουν τους αρχικούς πληθυσµούς των εχθρών (έντοµα, ακάρεα) καθώς και τα αρχικά µολύσµατα των ασθενειών (µυκητολογικές, βακτηριολογικές), ώστε να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικότερα κατά την επερχόµενη βλαστική περίοδο.

Όπως τονίζουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Βόλου, οι επεµβάσεις αυτές αφορούν οπωρώνες που παρουσίασαν προσβολές την προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο.

Ειδικότερα, για την καταπολέµηση του εξώασκου, του κορύνεου, της φαιάς σήψης και του βακτηριακού έλκους, αυτή την εποχή συνιστώνται τα εξής:

1. Το κλάδεµα να γίνεται µε ξηρό καιρό και µε τρόπο, ώστε να διευκολύνεται αργότερα ο αερισµός της κόµης των δέντρων.

2. Κατά τη διαδικασία του κλαδέµατος να αφαιρούνται πλήρως και να καίγονται όλοι οι προσβεβληµένοι βλαστοί, κλάδοι καθώς και οι µουµιοποιηµένοι καρποί στα δέντρα και στο έδαφος.

3. ∆ένδρα µε µεγάλης έκτασης προσβολή από τις ανωτέρω ασθένειες πρέπει να εκριζώνονται και να καίγονται άµεσα.

4. Άµεση προστασία των µεγάλων τοµών κλαδέµατος µε κατάλληλα µυκητοκτόνα, καθώς και απολύµανση των εργαλείων κλαδέµατος.

5. Ψεκασµός πλήρους κάλυψης των δέντρων µε χαλκούχο σκεύασµα, δέκα ηµέρες µετά το κλάδεµα και µέχρι το φούσκωµα των µατιών.

Άσπρη ψώρα (βαµβακάδα)

Σε οπωρώνες µε σοβαρές προσβολές από το κοκκοειδές την προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο συνιστάται:

1. προσεκτική αφαίρεση όλων των προσβεβληµένων κλάδων κατά τη διαδικασία του κλαδέµατος και καταστροφή µε κάψιµο.

2. ψεκασµό υψηλής πίεσης µε ένα εγκεκριµένο ορυκτέλαιο και µε πλήρη κάλυψη των δέντρων. Τα χειµερινά ορυκτέλαια να εφαρµόζονται µέχρι το φούσκωµα των µατιών, ενώ τα θερινά µέχρι το στάδιο της πράσινης κορυφής. Με την επέµβαση αυτή καταπολεµούνται ταυτόχρονα και άλλες διαχειµάζουσες µορφές εντόµων καθώς και ακάρεων.

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

 • ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
  Βαμβάκι 73,43   σεντς/λίμπρα 3,45%
  Καλαμπόκι 177,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Σκληρό σιτάρι 235,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Μαλακό σιτάρι 192,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Ρύζι 124,10   σεντς/μπούσελ 0,20%
  Ελαιόλαδο 3,58   ευρώ/κιλό 0,28%
  Γάλα αγελαδινό 14,48   σεντς/λίμπρα -6,63%
  Κρέας χοιρινό 71,40   σεντς/λίμπρα 3,36%

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ