Αυξανόμενος ο αριθμός συλλήψεων της καρπόκαψας στις μηλιές

Δούσκα Ελένη|  30/04/2018 - 10:53 πμ

Η πτήση των ακµαίων της διαχειµάζουσας γενιάς της καρπόκαψας ξεκίνησε στις πεδινές καλλιέργειες µηλιάς µε σχετικά µικρό, αλλά αυξανόµενο αριθµό συλλήψεων στις φεροµονικές παγίδες. Όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, η άνοδος της θερµοκρασίας θα εντείνει τη δραστηριότητα του εντόµου.

Γενικά, η αύξηση των συλλήψεων των ακµαίων στις φεροµονικές παγίδες δείχνει αύξηση της δραστηριότητας των ακµαίων του εντόµου. Ωστόσο, επισηµαίνεται, ότι ο αριθµός των συλλήψεων δεν είναι πάντα ανάλογος µε το ύψος της προσβολής των καρπών. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου µικρός αριθµός συλλήψεων ακµαίων αντιστοιχεί τελικώς σε υψηλά ποσοστά προσβολής και αντίστροφα.

Να σηµειωθεί ότι την περίοδο αυτή οι καλλιέργειες µηλιάς ανάλογα µε το υψόµετρο και την ποικιλία βρίσκονται από το στάδιο της πλήρους άνθισης άνθησης, ως και το στάδιο της καρπόδεσης. Συνήθως η προσβολή των νεαρών καρπών από τις προνύµφες ξεκινά όταν αυτοί έχουν χάσει το επιφανειακό χνούδι και έχουν φτάσει σε διάµετρο τα 2 εκ. περίπου.
Σε οπωρώνες όπου οι καρποί έχουν αποκτήσει διάµετρο περί τα 2 εκ., συστήνεται άµεσα ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο. Ανεξάρτητα από την κατηγορία εντοµοκτόνου που θα επιλεγεί, η καταπολέµηση του εντόµου πρέπει να είναι προληπτική και να στοχεύει στη θανάτωση των αυγών ή/και των νεαρών προνυµφών, πριν αυτές εισχωρήσουν στους νεαρούς καρπούς.

Συστήνεται η συχνή εναλλαγή εντοµοκτόνων µε διαφορετικό τρόπο δράσης και από αυτά προτιµώνται οι ρυθµιστές ανάπτυξης, τα φυσικής προελεύσεως σκευάσµατα και τα σκευάσµατα εντοµοπαθογόνου ιού, που είναι εκλεκτικά και φιλικότερα προς το περιβάλλον. Για την επανάληψη του ψεκασµού να ληφθούν υπόψη η διάρκεια και ο τρόπος δράσης του εντοµοκτόνου, ο ταχύς ρυθµός αύξησης των καρπιδίων, οι καιρικές συνθήκες και ο αριθµός συλλήψεων ακµαίων στις φεροµονικές παγίδες.






ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

 • ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
  Βαμβάκι 73,43   σεντς/λίμπρα 3,45%
  Καλαμπόκι 177,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Σκληρό σιτάρι 235,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Μαλακό σιτάρι 192,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Ρύζι 124,10   σεντς/μπούσελ 0,20%
  Ελαιόλαδο 3,58   ευρώ/κιλό 0,28%
  Γάλα αγελαδινό 14,48   σεντς/λίμπρα -6,63%
  Κρέας χοιρινό 71,40   σεντς/λίμπρα 3,36%

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ