Πιο καταστρεπτική η πρώτη γενιά της καρπόκαψας για την καρυδιά

Δούσκα Ελένη|  29/05/2018 - 09:32 πμ

Η πρώτη πτήση του εντόμου της καρπόκαψας (Cydia pomonella) βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις προνύμφες της πρώτης γενιάς είναι οι πιο καταστρεπτικές γιατί εισέρχονται εύκολα στα νεαρά καρύδια, από το στάδιο που αυτά έχουν διάμετρο μόλις 1 εκατοστό.

Μάλιστα, οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ιωαννίνων τονίζουν ότι προσβάλλουν περισσότερα από ένα (νεαρά καρύδια) για να μπορέσουν να τραφούν και οι προσβεβλημένοι καρποί στη συνέχεια πέφτουν. Ωστόσο εφιστάται η προσοχή των καλλιεργητών, καθώς καρπόπτωση μπορεί να προκληθεί και από άλλες αιτίες, όπως για παράδειγμα την κακή γονιμοποίηση.

Τα προσβεβλημένα καρύδια που παραμένουν πάνω στο δέντρο δεν είναι εμπορεύσιμα, αφού η προνύμφη της καρπόκαψας τρέφεται από το εσωτερικό του πυρήνα. Συνίσταται σε όσους καρυδαιώνες έχουν ιστορικό προσβολής από καρπόκαψα, δηλαδή η ζημιά κατά την προηγούμενη χρονιά ξεπερνούσε το 3%, να γίνει άμεσα καταπολέμηση της πρώτης γενιάς.

 

Ξερά κλαδιά λόγω βλαστορύκτη

Σε πολλούς καρυδεώνες παρατηρούνται ξηράνσεις κλάδων που οφείλονται στο έντομο oberea linearis. Η ενηλικίωση και η έξοδος των ενηλίκων από τους βλαστούς γίνεται αυτή την περίοδο. Τα θηλυκά ακμαία γεννούν τα αυγά και τα τοποθετούν στους βλαστούς ή στους ποδίσκους των καρπών.

Οι νεαρές προνύμφες στην αρχή τρέφονται εξωτερικά από το βλαστό, προκαλούν περιμετρική διάβρωση του φλοιού, δημιουργώντας ένα χαρακτηριστικό  δακτυλίδι και στη συνέχεια μπαίνουν στο βλαστό όπου δημιουργούν στοές. Η προνύμφη εξελίσσεται σε ακμαίο μετά από δύο χρόνια.


ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

 • ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
  Βαμβάκι 73,43   σεντς/λίμπρα 3,45%
  Καλαμπόκι 177,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Σκληρό σιτάρι 235,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Μαλακό σιτάρι 192,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Ρύζι 124,10   σεντς/μπούσελ 0,20%
  Ελαιόλαδο 3,58   ευρώ/κιλό 0,28%
  Γάλα αγελαδινό 14,48   σεντς/λίμπρα -6,63%
  Κρέας χοιρινό 71,40   σεντς/λίμπρα 3,36%

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ