Αυξημένοι πληθυσμοί Diabrotica σε καλαμποχώραφα σε Δράμα, Σέρρες και Καβάλα

Δούσκα Ελένη|  25/06/2018 - 08:52 πμ

Οι πληθυσµοί των ενήλικων εντόµων του Diabrotica είναι αυξηµένοι στους νοµούς ∆ράµας και Σερρών, σύµφωνα µε τις επιτόπιες παρατηρήσεις και την καταγραφή των συλλήψεων στις φεροµονικές παγίδες, ενώ και ο αριθµός των εντόµων που τρέφονται από τη φυλλική επιφάνεια των φυτών είναι σχετικά υψηλός.

Ιδιαίτερα στο νοµό ∆ράµας αναφέρθηκαν αγροί καλαµποκιού χωρίς αµειψισπορά µε πρόβληµα πτώσης φυτών που έγινε αντιληπτό κυρίως κατά το αυλάκωµα ή µε την εφαρµογή του πρώτου ποτίσµατος.

Στην περιοχή Τεναγών ∆ράµας οι καλλιέργειες αραβοσίτου βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης του 70% της γονιµοποίησης, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές στο στάδιο των 9-10 φύλλων και της έναρξης της άνθησης, σύµφωνα µε τις καταγραφές της ∆ΑΟΚ του νοµού.

Οι γεωπόνοι αναφέρουν ότι σε ∆ράµα, Σέρρες και στους Φιλίππους Καβάλας έχει εφαρµοστεί αµειψισπορά σε αρκετά µεγάλη έκταση µε βαµβάκι, ηλίανθο, χειµερινά σιτηρά. Η τροφική δραστηριότητα στα φύλλα που παρατηρείται αυτό το διάστηµα θα οδηγήσει σε προσβολή στα µετάξινα νηµάτια των σπαδίκων κατά την άνθιση, γεγονός που µπορεί να προκαλέσει µειωµένα ποσοστά γονιµοποίησης.

Από αυτό το χρονικό σηµείο και µετά µειώνονται οι δυνατότητες των παραγωγών να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τη δράση του συγκεκριµένου εντόµου γεγονός που αποδεικνύει τη µεγάλη σηµασία της αµειψισποράς στη µόνιµη και αποτελεσµατική αντιµετώπισή του.

Οι ειδικοί συστήνουν ως καλύτερο καλλιεργητικό µέτρο στο στάδιο αυτό της καλλιέργειας την επάρκεια αρδευτικού νερού ώστε τα φυτά να αναπληρώνουν τόσο τις προσβεβληµένες ρίζες από τις προνύµφες, όσο και τυχόν προσβεβληµένους στύλους από ενήλικα (συνεχής αύξηση των στύλων του σπάδικα).

Στο πλαίσιο της χηµικής καταπολέµησης, συστήνεται ψεκασµός, µόνο εφόσον πληρούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια:

α) Υψηλός πληθυσµός ενηλίκων στη γονιµοποίηση (>5-10 ενήλικα ανά φυτό κατά µέσο όρο)

β) Μήκος στύλων <1,5 εκατοστά στο 50% των σπαδίκων και

γ) Υπάρχει αδυναµία ικανοποιητικού ποτίσµατος.

 

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

 • ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
  Βαμβάκι 73,43   σεντς/λίμπρα 3,45%
  Καλαμπόκι 177,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Σκληρό σιτάρι 235,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Μαλακό σιτάρι 192,00   ευρώ/τόνος 0,00%
  Ρύζι 124,10   σεντς/μπούσελ 0,20%
  Ελαιόλαδο 3,58   ευρώ/κιλό 0,28%
  Γάλα αγελαδινό 14,48   σεντς/λίμπρα -6,63%
  Κρέας χοιρινό 71,40   σεντς/λίμπρα 3,36%

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ