Δεν κάνει καλά σταφύλια το λιπασμα του γειτονα

 27/03/2017 - 03:15 μμ

Η λίπανση των αµπελώνων είναι µία καλλιεργητική τεχνική εξαιρετικής σηµασίας τόσο για την ποσότητα, κυρίως όµως για την ποιότητα των σταφυλιών και κατ’ επέκταση του παραγόµενου κρασιού. Και δεν είναι µία σταθερή τεχνική εφαρµοζόµενη σε κάθε περίπτωση αλλά µία τεχνική προσαρµοσµένη στις ιδιατερότητες του κάθε αµπελώνα: Έδαφος, µικροκλίµα, ποικιλία, υποκείµενο, προορισµός σταφυλιού.

Οι εταιρείες παραγωγής λιπασµάτων εντείνουν τις προσπάθειές τους για την παραγωγή εφοδίων προσαρµοσµένων στις ιδιαιτερότητες των αµπελώνων, των περιοχών, των ποικιλιών κ.λπ., και µε έµφαση πλέον στην επίδρασή τους στην ποιότητα του κρασιού.

Ως φυτό το αµπέλι είναι από τις καλλιέργειες µε σχετικά µικρές απαιτήσεις όσον αφορά στα µακρο- και µικροστοιχεία, τα οποία χρειάζεται για την παραγωγή και τη σωστή ωρίµανση των σταφυλιών. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι ποσότητες των θρεπτικών που αφαιρούνται από το έδαφος για τις ετήσιες ανάγκες της αµπέλου (παραγωγή, φυλλική επιφάνεια, ανάπτυξη µόνιµων οργάνων της αµπέλου) και για µια παραγωγή της τάξης των 1.000-1.200 κιλών/στρέµµα.

Κείμενο: Δρ. Χαρούλα Σπινθηροπούλου
 
Διαβάστε το αναλυτικό ρεπορτάζ στο Wine Trails που κυκλοφορεί.

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ