Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Γνώμες

Από τις δημόσιες θέσεις να φύγεις όχι πλουσιότερος, αλλά τίμιος

Αγαπητοί, αυτή είναι η τελευταία ανακοίνωση ως διατελέσαντα Προέδρου του ∆Σ του ΟΠΕΚΕΠΕ.

varas_grigoris_2

Γρηγόρης Βάρρας

726
1

Μετά από ένα γόνιµο ταξίδι ενός χρόνου, αισθάνοµαι συγκινηµένος από την προσπάθεια που έγινε και παραδίδω στον επόµενο Πρόεδρο τον Οργανισµό. 

Πιο χρήσιµο και προσιτό στην εξυπηρέτηση για τους αγρότες και την πολιτεία. 

Πιο έτοιµο για την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ και ειδικά για τα βοσκοτόπια.  

Πιο οργανωµένο στους ελέγχους µε βάση τους κοινοτικούς κανονισµούς, µε αποτελέσµατα στη µείωση των παρατυπιών και µε υποθέσεις που πήγαν στη δικαιοσύνη.  

Πιο κοντά στους εργαζόµενους και στην παροχή ευκαιριών σε όλους µε τις νέες κρίσεις που είχαν 9 ολόκληρα χρόνια να γίνουν. 

Πιο κοντά στις έγκαιρες πληρωµές µε 2,9 δις ευρώ σε ένα χρόνο και την πιο έγκαιρη πληρωµή προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης το 2020. 

Πιο κοντά στην έγκαιρη συγκέντρωση των αιτήσεων ΟΣ∆Ε 2020 εν µέσω µάλιστα της πανδηµίας του κορωνοϊού.  

Πιο κοντά στην αγωνία των αγροτών και των κτηνοτρόφων στην επίλυση του προβλήµατος από τους δασικούς χάρτες και την αδικαιολόγητη µη πληρωµή τους.  

Πιο κοντά στην αξιοποίηση των εγγενών δυνάµεων του Οργανισµού για να µειώσει την αδόκιµη εξάρτηση από υπηρεσίες άλλων που στοχεύουν και στη δική τους προβολή.  

Πιο κοντά στη διαφάνεια, αφού µόλις πρόσφατα δηµοσιεύθηκαν τα στατιστικά του Εθνικού Αποθέµατος των ετών 2017, 2018, 2019. 

Όµως, θα µπορούσε να πει κάποιος ότι αυτή είναι και η δουλειάς σας. Νοµίζω ότι εκεί και εµείς ως ∆ιοίκηση επικεντρωθήκαµε.  

Στο να κάνουµε το πιο απλό για ∆ηµόσιο Λειτουργό, να κάνουµε το καθήκον µας και τη δουλειά µας. Αυτό ήταν και η πολιτική εντολή που είχαµε από τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και Πρωθυπουργό της Χώρας. 

Θα µπορούσα να πω πολλά, αλλά αυτό που έχει σηµασία είναι να πω και τι δεν προλάβαµε να ολοκληρώσουµε µε τους εργαζόµενους, τους οποίους ευχαριστώ και πάλι. 

Τη νέα Αίτηση ΟΣ∆Ε µε λιγότερο κόστος για όλους και ελάχιστο για αυτούς που οι αιτήσεις είναι ίδιες µε προσιτή τεχνολογία. Στη δοκιµαστική πληρωµή που ζήτησα να γίνει, για να πετύχω την πληρωµή στις 21 Οκτωβρίου 2020, γύρω στις 420.000 αιτήσεις ήταν ακριβώς ίδιες µεταξύ 2019 και 2020. 

Την επανένταξη των 9,6 εκ στρεµµάτων επιλέξιµων βοσκοτόπων, σηµείο κλειδί για τη νέα ΚΑΠ. Τελειώσαµε τη δοκιµαστική εφαρµογή στην Κρήτη µε το µεγαλύτερο πρόβληµα έλλειψης βοσκοτόπων, µε τεχνογνωσία του Οργανισµού κάτω από τη καθοδήγησή µου. Αυτό δεν πρέπει να σταµατήσει και να χαθεί, είναι κεφάλαιο που αναγνωρίζουν και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τις οποίες είχα συχνή επαφή.  

Την αλλαγή του συστήµατος υποβολής των αιτήσεων ΟΣ∆Ε µέσω τηλε-συνεννόησης, αλλά και την απελευθέρωση της διαδικασίας, αφού µετά από µια µακρά περίοδο 7 ετών ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να απασχοληθεί πιο συστηµατικά µε τους ελέγχους και όχι µε τους ανταγωνισµούς των ΚΥ∆. Αρκεί ένα νέο φιλελεύθερο, αλλά αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας τους. 

Την αναβάθµιση του νέου LPIS, ο διαγωνισµός του οποίου ύψους 3,6 εκ ευρώ αθόρυβα και αποτελεσµατικά τελειώνει, σε αντίθεση µε αυτόν του Τεχνικού Συµβούλου που υπήρξαν δυστοκίες συνεννόησης όχι µε δική µας ευθύνη. 

Τη µείωση των προβληµάτων στα βοσκοτόπια και στον µη πραγµατικό αριθµό των ζώων, θέµατα για τα οποία το ΥΠΑΑΤ πρέπει να λάβει επείγοντα µέτρα, γιατί ό,τι η χώρα κέρδισε στα βοσκοτόπια από επιστροφές καταλογισµών θα τα χάσει από αυτόν τον εφιάλτη που εξελίσσεται πλέον θρασύτατος και πιέζει. Το θέµα θα το αντιληφθείτε από τους ελέγχους που πρόσφατα διεξήγαγα και την αναφορά ελεγκτή «…τα παραπάνω συνιστούν σε αρκετές περιπτώσεις σοβαρές παρατυπίες και µάλιστα σε ορισµένες περιπτώσεις συστηµατική απάτη (δικαιώµατα από εθνικό απόθεµα σε κλειστές ανακυκλούµενες οµάδες ή συγγενείς) οι οποίες µεµονωµένα ή οργανωµένα φαίνεται να ασκούν, όλο και πιο φανερά, πίεση σε διάφορα επίπεδα από ΚΥ∆ έως και υπαλλήλους διαχέοντας “ΦΟΒΟ” σε όσους ασχολούνται ουσιαστικά µε το θέµα, επιδιώκοντας µε αυτό τον τρόπο την κατά το δυνατόν µόνο την τυπική ενασχόλησή τους, την δοκιµασία της οποίας (δηλαδή του τυπικού ελέγχου) γνωρίζουν ότι µπορούν να ξεπεράσουν εύκολα. Για τους λόγους αυτούς απευθύνθηκα µε εµπιστευτικό έγγραφο σε εσάς κ. Πρόεδρε, γιατί θεωρώ ότι η απλή κοινοποίηση δηµιουργεί κίνδυνο σε αυτούς που ασχοληθήκαµε αλλά κυρίως θα χαθεί το πλεονέκτηµα της έρευνας που ενδεχόµενα γίνει από εδώ και πέρα.» 

ε θα µείνω στο γεγονός ότι ο Οργανισµός ήταν ενδεχοµένως όµηρος καταστάσεων, που µε το πρόσχηµα της µη πληρωµής εκφόβιζαν περί τα 9 χρόνια για να µην γίνουν κρίσεις. Αυτό είπαν και σε µένα. Απέναντι σε αυτό το φοβικό σύστηµα αντέδρασα µε τόλµη και αποφασιστικότητα και οι κρίσεις έγιναν γρήγορα, αλλά και οι πληρωµές ακόµα γρηγορότερα.  

Αυτό που µε συγκινεί ιδιαίτερα µέσα από το γόνιµο αυτό ταξίδι του ενός χρόνου στον Οργανισµό, είναι η αγάπη των υπαλλήλων - εξαιρούνται κάποιοι που χάλασε η βολή τους και η µονοκαθεδρία τους - και τους ευχαριστώ θερµά, αλλά κυρίως η αγάπη των αγροτών και κτηνοτρόφων, που είναι καθηµερινή έκπληξη για µένα. Αυτό είναι το πραγµατικό κέρδος µου. Τώρα τελευταία, όταν γνωστοποιήθηκε η αποχώρησή µου, αυτό εντάθηκε και µε απλές παρεµβάσεις σε µέσα ενηµέρωσης. Μια τέτοια εκποµπή παρακολουθούσε η µητέρα µου 86 ετών στα Τρίκαλα, όπου πέρα από τους παραγωγούς που έλεγαν επαινετικά λόγια για το έργο, την ακεραιότητα και τη συµπεριφορά µου, παρενέβη και ο υφυπουργός κος Κώστας Σκρέκας, µιλώντας επαινετικά για το έργο και την τεχνοκρατική µου αντίληψη και στάση και η οποία µητέρα µου, προς έκπληξή µου, έστειλε sms µε το ακόλουθο µήνυµα µε το οποίο κλείνω: 

«Εκ των κοινών επιµελείν απάλλαττον µη πλουσιότερος αλλά ενδοξότερος, πολλών χρηµάτων κρείττων ο παρά του πλήθους έπαινος» και συνεχίζει η ίδια τη µετάφραση: «Από τις δηµόσιες θέσεις να φύγεις όχι πλουσιότερος αλλά τίµιος».  

Είναι ουσιαστικά ένα ευχαριστώ της µάνας προς τον γιό της για όλα αυτά που µας γαλούχησαν οι γονείς µας. 

Σας ευχαριστώ πολύ 

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

18-11-2020 16:06aristidis karageorgos

ΕΥΓΕ ....

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία