Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Εταιρικά Νέα

Διεύρυνση ζημιών το α’ εξάμηνο για τον Νηρέα

Διευρυμένες ζημιές εμφανίζει το α’ εξάμηνο του 2018 ο Νηρέας, με τα συνολικά μετά φόρων αποτελέσματα να δείχνουν ζημιές 3,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2017.

nireas-fortigo

Ελένη Δούσκα

0
0

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το πρώτο εξάμηνο του 2018, ο Όμιλος κατέγραψε οριακή άνοδο του λειτουργικού EBITDA, παρά τη μείωση των τιμών πώλησης των ψαριών, αύξηση των λειτουργικών ταμειακών ροών καθώς και μείωση των καθαρού τραπεζικού δανεισμού (Net Debt). 

Ως προς τις πωλήσεις, το πρώτο εξάμηνο του 2018 οι ποσότητες πώλησης των ψαριών διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017. Οι πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου του 2018 του Ομίλου ανήλθαν σε 98,3 εκατ. ευρώ έναντι 102 εκατ. ευρώ το πρώτο  εξάμηνο του 2017, ως αποτέλεσμα της αυξημένης πίεσης της τιμής πώλησης του λαυρακίου. Επίσης μειωμένες ήταν οι πωλήσεις  γόνου σε σημαντικούς πελάτες του εξωτερικού λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών, οι οποίες προβλέπεται  ότι θα υλοποιηθούν στους επόμενους μήνες.

Το λειτουργικό EBITDA (προ της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανήλθε σε 3,2 εκατ. ευρώ από 2,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017, αύξηση κατά 14,3%. Η αύξηση του λειτουργικού EBITDA οφείλεται κυρίως στη μείωση του κόστους παραγωγής των ψαριών η οποία υπερκάλυψε την αρνητική επίδραση της μείωσης της μέσης τιμής πώλησης. 

Το EBITDA μετά την επίδραση της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία ανήλθε σε αρνητικό 8,9 εκατ. ευρώ έναντι 5,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017 κυρίως λόγω της μειωμένης μέσης τιμής αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων ως αποτέλεσμα των μειωμένων τιμών πώλησης.

Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2018 ανήλθαν σε ζημιές 17,2 εκατ. ευρώ, ακολουθώντας τη μείωση του EBITDA λόγω της αρνητικής επίδρασης της αποτίμησης των αποθεμάτων σε εύλογη αξία. 

Τα συνολικά μετά φόρων αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2018 ανήλθαν σε ζημιές 13,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017. 

Σημαντική ήταν η αύξηση των λειτουργικών ταμειακών ροών το πρώτο εξάμηνο του 2018, οι οποίες  ανήλθαν σε 16,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 12,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017. 

Οι επενδύσεις του Ομίλου σε πάγιο εξοπλισμό διαμορφώθηκαν σε 4,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017. Ο Όμιλος συνεχίζει το επενδυτικό πλάνο που αφορά στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μονάδων καθώς και στις προγραμματισμένες επενδύσεις μείωσης του κόστους.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt) , προ της επίδρασης από την αποτίμηση των δανείων του Ομίλου σε εύλογη αξία, ανήλθε στα 151,9 εκατ. ευρώ έναντι 161,3 εκατ. ευρώ στις 31/12/2017. 

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt), μετά την επίδραση της αποτίμησης σε εύλογη αξία των νέων δανείων, ανήλθε στα 137,8 εκατ. ευρώ έναντι 146,2 εκατ. ευρώ στις 31/12/2017 παρουσιάζοντας σημαντική μείωση κατά  8,4 εκατ. ευρώ.   

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 88.205.043,60 ευρώ διαιρούμενο σε 294.016.812 μετοχές με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ εκάστη.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε 142,4 εκατ. ευρώ στις 30/6/2018.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία