Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Αναγγελίες Εκδηλώσεων

Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας προσκαλεί επιχειρήσεις του κλάδου της αγροδιατροφής στην εναρκτήρια ημερίδα του έργου «Embrace» τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019, ώρα 18:00 – 21:00μμ στο ξενοδοχείο «Makedonia Palace», (αίθουσα Αλέξανδρος ΙΙ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED 2014 – 2020. Στόχος είναι η ενημέρωση για τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και η πιλοτική εφαρμογή μιας καινοτόμου εργαλειοθήκης στον κλάδο της αγροδιατροφής, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στον υποκλάδο του οίνου και σε επιχειρήσεις μεταποίησης ροδάκινου.

acirculareconomyagriculturehmerida

153
0

Θα παρουσιασθεί το έργο «Embrace» και τα εκτιμώμενα οφέλη που θα αποκομίσουν οι επιχειρήσεις του κλάδου της αγροδιατροφής από τη συμμετοχή τους στις δράσεις του. Μέσα από την αξιοποίηση προηγούμενων μοντέλων και εργαλείων, θα προταθεί σε συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters), ΜΜΕ και φορείς καινοτομίας ένα σύνολο εργαλείων ικανών να εισαγάγουν την αρχή και τις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας σε βασικούς τομείς της οικονομίας στον μεσογειακό χώρο.

Η δημιουργία εθνικών κόμβων (national nodes) θα εξασφαλίσει την παροχή δράσεων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης απευθυνόμενων τόσο στους οικονομικούς παράγοντες (ΜΜΕ και συνεργατικοί σχηματισμοί / clusters) όσο και στη Δημόσια Διοίκηση (Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες) για την εισαγωγή εφικτών πρακτικών κυκλικής οικονομίας στους δύο επιλεγμένους κλάδους.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τις εργασίες της ημερίδας είναι: η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στο cluster επιχειρήσεων του κλάδου της μεταποίησης ροδάκινου, οι καλές πρακτικές για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού, οι πολιτικές για την εισαγωγή των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε επιχειρήσεις του κλάδου της αγροδιατροφής, και τέλος, η παρουσίαση ενός παραδείγματος επιχείρησης που εφαρμόζει την κυκλική οικονομία και στην πράξη.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.


Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας


18:00 – 18:30μμ
> Προσέλευση - Εγγραφή


18:30 –18:45μμ > «Η σημασία του κλάδου της αγροδιατροφής στην ανάπτυξη»

Δρ. Χρήστος Γεωργίου - Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών - Σύνδεσμος

Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)


18:45 - 19:00μμ > «Ολοκληρωμένη στρατηγική ενσωμάτωσης των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα μέσω του έργου Embrace»

Κωνσταντίνος Στυλιαράς - αναλυτής, Δ/νση Τεκμηρίωσης και Μελετών - Σύνδεσμος

Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)


19:00– 19:15μμ > «Πολιτικές για την εισαγωγή των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε επιχειρήσεις του κλάδου της αγροδιατροφής» > Θα παρουσιαστεί το σχέδιο δράσης της Περιφέρειας προκειμένου η κυκλική οικονομία να ενσωματωθεί στους τομείς προτεραιότητας του περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού και να διασυνδεθεί με συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης.

Δρ. Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης - αν. προϊστάμενος Αυτοτελούς Δ/νσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


19:15 -19:30μμ > «Καλές πρακτικές για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού» > Θα αναλυθούν καλές πρακτικές για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού, οι οποίες αφορούν σε συλλογή αξιόπιστων αγρομετεωρολογικών δεδομένων, χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, υδατικό αποτύπωμα, ανάλυση του κύκλου ζωής, κ.ά.

Δρ. Πανταζής Γεωργίου - αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


19:30 – 19:45μμ > «Εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στο cluster επιχειρήσεων του κλάδου της μεταποίησης ροδάκινου» > Θα περιγραφεί η λειτουργία του cluster παραγωγής τυποποίησης ροδάκινου ως παράδειγμα κυκλικής πρακτικής, με τη χρήση δομών εργαστηρίου χημικών αναλύσεων και παρεχόμενων υπηρεσιών από πολλούς χρήστες, κοινή διεξαγωγή - αξιοποίηση έρευνας, άντληση – χρήση πληροφορίας και κοινή προώθηση προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού.

Ολυμπία Αποστόλου - μέλος ΔΣ – Δίκτυο Ελληνικών Κονσερβοποιείων Φρούτων, Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. ΑΕ


19:45 – 20:00μμ > «Η κυκλική οικονομία στην πράξη: Το παράδειγμα της Biosolids S.A.» >

Θα  παρουσιαστούν οι αρχές της κυκλικής οικονομίας που εφαρμόζει η εταιρεία BIOSOLIDS ΑΕ ανακυκλώνοντας οργανικά στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα με τη φυσική μέθοδο της αερόβιας ζύμωσης/κομποστοπιοίησης, για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών προϊόντων πλούσιων σε οργανική ουσία και ιχνοστοιχεία.

Δρ. Αλέξανδρος Παπαγεωργίου - υπεύθυνος Παραγωγής - BIOSOLIDS AE


20:00 -21:00μμ > Συζήτηση και Συμπεράσματα


Τις δράσεις του EMBRACE θα εξηγήσει αναλυτικά ο υπεύθυνος του έργου, αναλυτής της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Μελετών κ. Κων/νος Στυλιαράς.Περισσότερες πληροφορίες για την ημερίδα, τους ομιλητές και για δηλώσεις συμμετοχής > κα Σοφία Πελαγίδου, τηλ. 2310 539 817, εσωτ. 205, email: meletes@sbe.org.gr

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία