Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Βαμβάκι

Με 5 εκατ. ξεκινά η συνδεδεμένη στα τεύτλα φέτος

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το 2015 για τη χορήγηση συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων, που τίθεται πρώτη χρονιά σε εφαρμογή, ανέρχεται στα 5.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση....

Με 5 εκατ. ξεκινά η συνδεδεμένη στα τεύτλα φέτος

0
0

Επιπλέον, η έκταση αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 52.6 καθορίζεται στα 133.672 στρέμματα, όπως αναφέρεται στην απόφαση με θέμα «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των ζαχαροτεύτλων σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου».

Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση: Λεπτομέρειες χορήγησης της συνδεδεμένης στα ζαχαρότευτλα.pdf

 

Άρθρο 1, Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου, για τη χορήγηση της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων.

 

Άρθρο 2, Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

1. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανέρχεται στα 5.000.000 ευρώ, για το έτος 2016 ανέρχεται στα 6.917.591 ευρώ, για το έτος 2017 ανέρχεται στα 6.835.089 ευρώ, για το έτος 2018 ανέρχεται στα 6.759.725 ευρώ, για το έτος 2019 ανέρχεται στα 6.684.367 ευρώ, για το έτος 2020 ανέρχεται στα 6.684.367 ευρώ.

2. Η έκταση αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 52.6 καθορίζεται σε 13.367,2 εκτάρια. Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

Άρθρο 3, Όροι επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζαχαροτεύτλων είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν ζαχαρότευτλα σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

• Να έχουν συνάψει σύμβαση καλλιέργειας τεύτλων και παράδοσης του προϊόντος στη ζαχαροβιομηχανία μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

• Να έχουν χρησιμοποιήσει πιστοποιημένο σπόρο σποράς.

• Να έχουν παραδώσει το προϊόν στη ζαχαροβιομηχανία το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το τρέχον έτος υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Κατά παρέκκλιση, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, το διάστημα μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

• Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

 

Άρθρο 4, Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης

1. Η στήριξη καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο σε ετήσια βάση.

2. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν. (Ε.Ε) 639/2014. Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων γνωστοποιεί, τον συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων ζαχαροτεύτλων σε ετήσια βάση.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire